THÔNG BÁO MỜI THẦU (Đợt 2) – Cung cấp thiết bị cho Phòng Nghiên cứu Chiếu sáng (Lighting Lab)

THÔNG BÁO MỜI THẦU (Đợt 2)

INVITATION LETTER

Cung cấp thiết bị cho Phòng Nghiên cứu Chiếu sáng (Lighting Lab)

Dự án: “Phát triển giáo dục về sử dụng năng lượng hiệu quả và chiếu sáng thông minh”

Địa điểm: Trường ĐH Quốc tế Miền Đông, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Supplying equipment for the Lighting Lab

Project: “Developing education on energy efficiency and smart lighting”

Location: Eastern International University, Nam Ky Khoi Nghia Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Dear: VALUED PARTNERS

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng.

Eastern International University would like to send our respectful greetings.

Hiện nay, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đang có nhu cầu mua thiết bị cho Phòng Nghiên cứu Chiếu sáng (Lighting Lab) của Trường để phục vụ cho việc nghiên cứu và dạy học nằm trong dự án  “Phát triển giáo dục về sử dụng năng lượng hiệu quả và chiếu sáng thông minh” (Developing Energy Efficient and Smart Lighting Education – gọi tắt là DESL).

      Currently, Eastern International University needs to purchase equipment for the EIU’s Lighting Lab to serve the research and teaching activities within the project “Developing Energy Efficient and Smart Lighting Education – referred to as DESL”.

DESL là một dự án phát triển chương trình giảng dạy nhằm hiện đại hóa chương trình bằng cách phát triển các khóa học và phương pháp luận mới, sáng tạo trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng. Dự án đang được triển khai tại bốn trường đại học ở Việt Nam (Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, Trường Đại học Việt – Đức) và hai trường đại học ở Myanmar (Trường Đại học Công nghệ Mandalay và Trường Đại học Công nghệ Yangon) với sự hợp tác của ba trường đại học Châu Âu (Trường Đại học Aalto-Phần Lan, Trường Đại học Công nghệ Eindhoven – Phần Lan, và Trường Đại học Ljubljana – Slovenia)

      DESL is a curriculum development project aimed at the modernization of curriculum by developing new and innovative courses and methodologies in the field of energy efficient and smart lighting. The project is being implemented at four universities in Vietnam (Ho Chi Minh City University of Technology, Thu Dau Mot University, Eastern International University, Vietnam – Germany University) and two universities in Myanmar (Mandalay University of Technology and Yangon University of Technology) in cooperation with three European Universities (Aalto University-Finland, University of Technology Eindhoven – Finland, University of Ljubljana – Slovenia).

Dự án DESL được đồng tài trợ bởi chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu cho  Hoạt động xây dựng năng lực trong giáo dục đại học (CBHE). Hoạt động này nhằm hỗ trợ hiện đại hóa, tiếp cận và quốc tế hóa giáo dục đại học ở các quốc gia đối tác để góp phần phát triển tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững và toàn diện.

      DESL project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union for the action Capacity Building in Higher Education (CBHE).  This action aims to support the modernization, accessibility and Internationalization of higher education in the Partner Countries to contribute to the development of sustainable and inclusive socioeconomic growth.

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông vinh dự là một trong bốn trường Đại học tại Việt Nam thực hiện dự án này. Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị nhằm nâng cấp Phòng nghiên cứu chiếu sáng (Lighting Lab) của trường.

      Eastern International University is honored to be one of four universities in Vietnam implementing this project. During the project implementation, we have the need to purchase equipment to upgrade the Lighting Lab of EIU.

Kính mời Quý công ty quan tâm và có khả năng đáp ứng yêu cầu trong Thông tin kỹ thuật được đính kèm, đề nghị liên hệ và gửi hồ sơ báo giá tại Phòng Nghiên cứu Khoa học và Sáng tạo, trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

We kindly invite companies that are interested in this project and are able to meet the requirements in the attached file – Tender Specifications, please contact and send a quotation to the Office of Research and Innovation, Eastern International University.

  • Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/3/2023  đến ngày 30/4/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

Time to receive a quotation: from 30/3/2023 to 30/4/2023 or until the date of receiving enough quotations as required.

  • Địa chỉ: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Address: Nam Ky Khoi Nghia street, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province.

  • Số điện thoại: (+84 274) 222 0341

Phone Number: (+84 274) 222 0341                     Fax: (+84 274) 222 0313

Working hours:

  • Từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày lễ, tết)
  • From Monday to Friday (except holidays)
  • Từ 8h00 – 17h00
  • From 8.00 AM – 17.00 PM

Trân trọng./.

Best Regards.