Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị Kinh doanh luôn phấn đấu trở thành một trong những Khoa Quản trị kinh doanh nổi bật ở Việt Nam, với chất lượng được công nhận trên tầm quốc tế.
Khoa

Điều dưỡng

Khoa Điều Dưỡng được hình thành với trách nhiệm đào tạo đội ngũ điều dưỡng viên giỏi nghiệp vụ chuyên môn, thành thạo các kỹ năng cần thiết cũng như giỏi ngoại ngữ để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc người bệnh/ khách hàng một cách toàn diện, có đủ điều kiện để tự phát triển và phát triển ngành nghề.

Khoa

Công nghệ Thông tin

Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp đang phát triển không chỉ trong tỉnh Bình Dương mà còn cho các vùng kinh tế trọng điểm.
Khoa

Kỹ thuật

Khoa Kỹ thuật EIU được xây dựng với mục đích đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư chất lượng cao; phát triển thành trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu cho các doanh nghiệp
Khoa

Giáo dục Đại cương

Khoa Giáo dục Đại cương chịu trách nhiệm đào tạo – truyền thụ cho sinh viên các khối kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và khoa học cơ bản, làm nền tảng để các sinh viên có thể thuận lợi
Khoa