Khoa Giáo dục Đại cương chịu trách nhiệm đào tạo – truyền thụ cho sinh viên các khối kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và khoa học cơ bản, làm nền tảng để các sinh viên có thể thuận lợi tiếp thu các phần kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành trong các năm học tiếp theo. Các kiến thức giáo dục đại cương kết nối chặt chẽ, xuyên suốt thành một thể thống nhất với các kiến thức cơ sở – kiến thức chuyên ngành, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là sinh viên tốt nghiệp giỏi chuyên ngành, vững nền tảng, vừa có khả năng hành nghề trong chuyên môn được đào tạo, vừa có khả năng tự học, tự nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp.

Nhiệm vụ của Khoa Giáo dục Đại cương là truyền thụ cho sinh viên 2 năm đầu các kiến thức nền tảng để các em tiếp tục đăng ký học các ngành Kỹ sư và Cử nhân trong các năm tiếp theo.

Xuất phát từ triết lý giáo dục của Trường: Nhân bản – Cộng đồng – Sáng tạo – Bền vững, Khoa Giáo dục Đại cương đã xây dựng triết lý đào tạo của Khoa là: Nhân bản – Nền tảng – Kết nối.

Từ đó, Khoa thống nhất xây dựng các chương trình môn học của các bộ môn trong Khoa theo tư tưởng chủ đạo là: Các kiến thức sinh viên được học tại Khoa sẽ là nền tảng, để học các môn học sau và tiếp sau đó là phần kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành. Các kiến thức Giáo dục Đại cương sẽ kết nối chặt chẽ, xuyên suốt thành một thể thống nhất với các kiến thức cơ sở – kiến thức chuyên ngành, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Miền Đông giỏi chuyên ngành, vững nền tảng, vừa có khả năng hành nghề trong chuyên môn được đào tạo, vừa có khả năng tự học, tự nghiên cứu để phát huy nghề nghiệp cao hơn.

Hiện nay, Khoa có các bộ môn: Toán; Lý; Hóa; Lý luận chính trị; Pháp luật đại cương; Khoa học xã hội, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất. Khi đủ điều kiện, Khoa sẽ tiếp tục triển khai các bộ môn: Âm nhạc; Ngoại ngữ ( gồm tiếng Nhật, Hàn, Hoa…). Riêng môn tiếng Anh, sinh viên học tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường.

 

Trong khối kiến thức GD ĐC, ngoài những môn học bắt buộc theo quy định của Trường, sinh viên có cơ hội học thêm các môn tự chọn theo hướng khoa học (để khi tốt nghiệp được trao loại bằng Bachelor of Sciences – BS) hoặc học thêm các môn tự chọn theo hướng nhân văn – nghệ thuật (để khi tốt nghiệp được trao loại bằng Bachelor of Arts – BA).

Khoa Giáo dục Đại cương hân hoan chào đón Quý Thầy cô, các vị Phụ huynh và tất cả sinh viên.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bé Bảy
Trưởng Khoa

Nguyễn Thị Bé Bảy
Thạc sĩ
Trưởng khoa

Huỳnh Tấn Liêm
Thạc sĩ
Giảng viên

Trương Thị Kim Chuyên
Tiến sĩ
CNBM

Nguyễn Minh Châu
Thạc sĩ
GĐ PTN VLĐC

Phạm Thị Ngọc Huyên
Thạc sĩ
CNBM

Phan Văn Thưởng
Thạc sĩ
Giảng viên

Nguyễn Thị Kim Dung
Cử nhân
Trợ lý giáo vụ Khoa

Khổng Thị Thảo Uyên
Thạc sĩ
Giảng viên

Lê Công Võ
Thạc sĩ
Giảng viên

Ngô Thu Lương
Thạc sĩ
CNBM

Lư Thị Thu Hiền
Thạc sĩ
Giảng viên

Nguyễn Hữu Phước
Thạc sĩ
Giảng viên

Đỗ Trọng Nghĩa
Thạc sĩ
Giảng viên

Nguyễn Thị Hồng Điệp
Đại học
Trợ giảng

Phòng 205, Tòa nhà B5, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 222 0359