Phòng Kết nối Cộng đồng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Miền Đông có  nhiệm vụ kết nối chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài khu vực; là cầu nối giữa Nhà trường và cộng đồng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển; đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ với các đối tác để cùng hợp tác nghiên cứu tạo ra giá trị mới phục vụ cộng đồng đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Chức năng:

 • Thực hiện các hoạt động kết nối doanh nghiệp;
 • Tìm kiếm và phát triển đối tác chiến lược;
 • Kết nối và phát triển mạng lưới cựu sinh viên;
 • Tổ chức hội thảo, chuyên đề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

Nhiệm vụ:

1. Kết nối doanh nghiệp

 • Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo, diễn giả khách mời từ doanh nghiệp để cập nhật cho sinh viên những lĩnh hội trong thực tế;
 • Thiết kế và hỗ trợ các Khoa thực hiện các chương trình: kiến tập, thực tập, dự án hợp tác doanh nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên;
 • Kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ và trao học bổng cho sinh viên.

2. Tìm kiếm và phát triển đối tác chiến lược

Xác định các đối tác có chung tầm nhìn và hướng phát triển, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với doanh nghiệp đó để phát triển tối đa nguồn lực của hai bên.

3. Kết nối cựu sinh viên

Kết nối và phát triển cộng đồng Cựu sinh viên Trường đại học Quốc tế Miền Đông.

4. Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên

Tổ chức các sự kiện như: ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp và các chuyên đề về kỹ năng mềm để tạo điều kiện cho sinh viên phát triển bản thân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

 

 1. Kết nối doanh nghiệp

Chương trình kiến tập, thực tập cho sinh viên

Với mạng lưới kết nối đa dạng, Phòng Kết nối Cộng đồng tự hào làm việc và hình thành mối quan hệ lâu dài với những đối tác bền vững, cung cấp những môi trường kiến tập, thực tập đầy tiềm năng và giá trị cho các bạn sinh viên.

Các đối tác thực tập bao gồm: hình ảnh mạng lưới các công ty (infographic)

Hội thảo/Chia sẻ chuyên đề

Những buổi hội thảo mang lại nhiều giá trị cho sinh viên, thông qua các buổi hội thảo, chia sẻ này, sinh viên tích lũy thêm được nhiều kiến thức và kinh nghiệm mới hỗ trợ cho việc học tập và công việc tương lai sau này. Nội dung của các buổi hội thảo là những chủ đề rất thiết thực liên quan đến thực tiễn như quan điểm và những cập nhật trong ngành những đổi mới của khoa học công nghệ, các chủ đề liên quan việc phát triển nghề nghiệp chuyên môn và kỹ năng; chia sẻ kinh nghiệm, hành trình sự nghiệp và hành trình học tập giữa cựu sinh viên với sinh viên

​​Dự án hợp tác doanh nghiệp

Dự án PBL: là dự án nằm trong môn học chuyên ngành, đây là phương pháp giảng dạy giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tế, đòi hỏi sự nghiên cứu tìm hiểu và có nhiều thách thức. Thông thường, một chương trình dự án PBL sẽ kéo dài trong khoảng 10 – 12 tuần.

Dự án ngành: là dự án được thực hiện bởi các giảng viên trong Khoa giúp phát triển và nâng cao các kỹ năng và kiến thức trong khả năng giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên. Các dự án có thể liên quan đến nhiều khía cạnh của ngành sản xuất hoặc ngành dịch vụ với mục đích cải tiến năng suất, chất lượng, thông lượng, an toàn sức khỏe và kinh tế. Sinh viên có thể hỗ trợ giảng viên tham gia thực hiện dự án như một phần trong quá trình học tập.

Dự án Capstone: đây là dự án tốt nghiệp được thiết kế dành cho sinh viên năm cuối giúp sinh viên học hỏi được các kinh nghiệm thực tế trước khi tốt nghiệp. Sinh viên sẽ làm việc nhóm để đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề trong thực tế, đồng thời hiểu được các nhu cầu và trách nhiệm trong công việc. Điều này giúp sinh viên có cơ hội phát huy các kỹ năng lãnh đạo và quản lý cũng như hiểu được kết quả khi đưa ra các quyết định trong vùng an toàn.

 1. Đối tác Chiến lược

Sự đổi mới của cách mạng công nghiệp toàn cầu luôn song song đòi hỏi nền giáo dục đào tạo phải nhanh chóng thích ứng, cập nhật những kiến thức hiện đại để bắt kịp xu hướng và đáp ứng nhu cầu công việc của các ngành.

Vì vậy, việc đẩy mạnh hợp tác giữa Trường và các đối tác chiến lược mang lại hiệu quả đào tạo chuyên môn đáng kể. Qua đó, Khoa có thể vận dụng các vấn đề hiện hữu từ các doanh nghiệp đối tác áp dụng vào các đề tài dành cho sinh viên.

Đối tác doanh nghiệp:

 • Công ty TNHH Wu’s Tech Việt Nam
 • Công ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
 • Công ty TNHH SML Việt Nam
 • Công ty TNHH Hon Chuan Việt Nam
 • Công ty TNHH Detmold Packaging Việt Nam

Đối tác công nghệ

 • Công ty Festo Việt Nam
 1. Kết nối Cựu sinh viên

Nhằm tăng cường sự kết nối giữa cựu sinh viên với sinh viên đang học tập tại trường, các buổi nói chuyện chuyên đề được thiết kế dành cho cựu sinh viên có cơ hội chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm công việc thực tế, ngành nghề chuyên môn, góc nhìn của những sinh viên mới tốt nghiệp, những khó khăn đã trải qua trong suốt quá trình phấn đấu và chinh phục ước mơ sự nghiệp của chính mình.

 1. Tư vấn hướng nghiệp

Tổ chức các sự kiện như: ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp và các chuyên đề về kỹ năng mềm để tạo điều kiện cho sinh viên phát triển bản thân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Phòng 109.B3 – Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Email: engagement@eiu.edu.vn

Số điện thoại: (+84) 274 2221195