Thông tin học phí

TT Ngành Học phí/năm (VNĐ)
1 Kinh tế 44.000.000
2 Quản trị kinh doanh 44.000.000
3 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 22.000.000
4 Kỹ thuật phần mềm 22.000.000
5 Kỹ thuật cơ khí 22.000.000
6 Kỹ thuật cơ điện tử 22.000.000
7 Kỹ thuật điện 22.000.000
8 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 22.000.000
9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22.000.000
10 Điều dưỡng 16.500.000

Học bổng tuyển sinh 2024

Giá trị học bổng: 10.000.000 VNĐ

Học bổng này sẽ được trao cho sinh viên dưới dạng voucher để sử dụng trong việc thanh toán học phí tại trong quá trình học tại EIU.

Đối tượng nhận học bổng:

a) Thí sinh có điểm trung bình cả năm lớp 12 hoặc của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) từ 8.0 trở lên.

b) Thí sinh có kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2024 từ 800/1200 điểm trở lên.

c) Thí sinh đạt các thành tích thể thao nổi bật, có quyết định công nhận là vận động viên hoặc được xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế.

Giá trị học bổng: 20.000.000 VNĐ

Học bổng này sẽ được trao cho sinh viên dưới dạng voucher để sử dụng trong việc thanh toán học phí trong quá trình học tại EIU.

Đối tượng nhận học bổng:

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 trúng tuyển vào EIU kỳ tuyển sinh 2024 thuộc các đối tượng sau:

a) Thí sinh đạt thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, và có môn thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nằm trong các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường (A00, A01, B00, D01).

b) Thí sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế, và có đề tài dự thi thuộc các lĩnh vực liên quan đến các ngành đào tạo của Trường.

c) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi hoặc kỳ thi olympic cấp Tỉnh, Thành phố, và có môn thi học sinh giỏi hoặc môn thi olympic cấp Tỉnh, Thành phố nằm trong các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường (A00, A01, B00, D01).

d) Thí sinh có tổng điểm 03 môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển của Trường (A00, A01, B00, D01) đạt từ 24 điểm trở lên (tính các loại điểm ưu tiên).

e) Thí sinh có kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM 2024 từ 850/1200 điểm trở lên.

Giá trị học bổng:

Ngành Giá trị học bổng chuyên môn Giá trị học bổng tiếng Anh
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 88.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
Kỹ thuật phần mềm 88.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
Kỹ thuật cơ khí 88.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
Kỹ thuật cơ điện tử 88.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
Kỹ thuật điện 88.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 88.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 88.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
Điều dưỡng 66.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ

Học bổng 100% học phí 4 năm học chuyên môn của chương trình đào tạo Đại học.

  1. Học bổng tiếng Anh trị giá 47.500.000 VNĐ cho khoản học phí 1.000 giờ tiếng Anh với giảng viên bản ngữ tại Trường.
  2. Học bổng này sẽ được trao cho sinh viên dưới dạng voucher để sử dụng trong việc thanh toán học phí trong quá trình học tại EIU.

Đối tượng nhận học bổng:

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 trúng tuyển vào khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, và Điều dưỡng của EIU kỳ tuyển sinh 2024 thuộc một trong các đối tượng sau:

a) Thí sinh đạt thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, và có môn thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nằm trong các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường (A00, A01, B00, D01).

b) Thí sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế, và có đề tài dự thi thuộc các lĩnh vực liên quan đến các ngành đào tạo của Trường.

c) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi hoặc kỳ thi olympic cấp Tỉnh, Thành phố và có môn thi học sinh giỏi hoặc thi olympic cấp Tỉnh, Thành phố nằm trong các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường (A00, A01, B00, D01).

d) Thí sinh có tổng điểm 03 môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển của Trường (A00, A01, B00, D01) đạt từ 24 điểm trở lên (tính các loại điểm ưu tiên).

e) Thí sinh có kết quả học tập lớp 12 đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt; điểm trung bình môn toán cả năm lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên (riêng ngành Điều dưỡng có điểm trung bình môn toán, hoặc môn sinh, hoặc môn hóa cả năm lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên).

f) Thí sinh có kết quả học tập lớp 11 đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt; điểm trung bình môn toán 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt từ 8.0 trở lên (riêng ngành Điều dưỡng có điểm trung bình môn toán, hoặc môn sinh, hoặc môn hóa 3 học kỳ đạt từ 8.0 trở lên).

g) Thí sinh có kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2024 từ 850/1200 điểm trở lên.

Các điều kiện duy trì học bổng:

a) Sinh viên cam kết không xin chuyển ra khỏi khối ngành đã được công bố trúng tuyển và được cấp học bổng;

b) Trong năm học 1 và năm học 2, sinh viên phải học số tín chỉ theo chương trình đào tạo (không tính các tín chỉ học cải thiện, môn học xin nhận điểm đặc biệt, môn học không tính tín chỉ tích luỹ). Nếu học kỳ nào sinh viên không đạt được điều kiện trên thì học bổng sẽ bị dừng vào học kỳ tiếp theo ngay sau đó;

c) Sinh viên phải đạt điểm trung bình chung tích luỹ (GPA) sau mỗi học kỳ tối thiểu từ 3.2 (thang điểm 4). Nếu học kỳ nào không đạt được điều kiện trên thì học bổng sẽ bị dừng ở học kỳ tiếp theo ngay sau đó; sinh viên đã bị dừng học bổng nhưng sau một học kỳ bất kỳ đạt điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 3.2 (thang điểm 4) thì đương nhiên được tái cấp học bổng;

d) Sinh viên chưa có IELTS 6.0 phải học theo lộ trình tiếng Anh do Trường quy định. Sau 2 năm học tại Trường tính từ khi nhập học, sinh viên phải thi đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS tối thiểu 6.0. Nếu không đạt yêu cầu này thì học bổng bị dừng từ năm học thứ 3. Sau một học kỳ bất kỳ nếu sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS tối thiểu 6.0 thì đương nhiên được tái cấp học bổng.

 Giá trị học bổng:

TT Ngành Giá trị học bổng chuyên môn Giá trị học bổng tiếng Anh
1 Kỹ thuật Cơ điện tử 44.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
2 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 44.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
3 Kỹ thuật Điện 44.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
4 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông  44.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
5 Kỹ thuật Cơ khí  44.000.000 VNĐ 47.500.000 VNĐ
  • Học bổng 50% học phí 04 năm học chuyên môn của chương trình đào tạo Đại học.
  • Học bổng tiếng Anh trị giá 47.500.000 VNĐ cho khoản học phí 1.000 giờ tiếng Anh với giảng viên bản ngữ tại Trường.
  • Học bổng này sẽ được trao cho sinh viên dưới dạng voucher để sử dụng trong việc thanh toán học phí trong quá trình học tại EIU.

2. Đối tượng nhận học bổng

Thí sinh giới tính Nữ tốt nghiệp THPT năm 2024 trúng tuyển vào ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Cơ khí.

3. Các điều kiện duy trì học bổng

3.1 Sinh viên cam kết không xin chuyển ra khỏi khối ngành đã được công bố trúng tuyển và được cấp học bổng.

3.2 Học bổng 50% học phí học chuyên môn có giá trị 04 năm học (không tính các tín chỉ học cải thiện, môn học xin nhận điểm đặc biệt, môn học không tính tín chỉ tích lũy).

3.3 Học bổng tiếng Anh trị giá 47.500.000 VNĐ cho khoản học phí tối đa 1.000 giờ tiếng Anh tại Trường (không tính các level học lại lần 2).

Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 trên toàn quốc đều có quyền ứng tuyển vào một trong các học bổng nói trên và cần phải có giấy tờ chứng minh hợp lệ để được nhận học bổng.