Giới thiệu chung EIU

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) do Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1789/QĐ-TTg ngày 27/9/2010.
VỀ CHÚNG TÔI

Tầm nhìn – Sứ mạng

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông do Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư tại Thành phố mới Bình Dương
Về chúng tôi

Triết lý giáo dục

Nhân bản – Cộng đồng – Sáng tạo – Bền vững
Về chúng tôi

Bảo đảm chất lượng

Công tác bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Về chúng tôi

Văn bản quản lý

Văn bản quản lý của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông