Ông Nguyễn Tấn Lợi
Chủ tịch

Ông Nguyễn Lộc Hà
Chủ tịch danh dự

Ông Huỳnh Quang Hải
Phó chủ tịch

Ông Quảng Văn Viết Cương
Phó chủ tịch

Ông Đoàn Văn Thuận
Thành viên

TS Ngô Minh Đức
Thành viên

  ThS Mai Sơn Tùng
Thành viên

TS Ngô Minh Đức
Hiệu trưởng

TS Nguyễn Ngọc Huy
Phó Hiệu trưởng

TS Nguyễn Thanh Trọng
Phó Hiệu trưởng

TS Nguyễn Văn Phúc
Nguyên Hiệu trưởng
Cố vấn HĐQT/Ban TGĐ
Cố vấn hệ thống Giáo dục và Y tế Becamex

TS Michael Francis Reardon
Nguyên đồng Hiệu trưởng
Cố vấn HĐT/BGH

TS Hoàng Thị Thục
Cố vấn HĐT/BGH
kiêm Giám đốc Thư viện

TS Kang Seung Won
Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Đoàn Hương
Trưởng Khoa Điều dưỡng

TS Narayan Chandra Debnath
Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin

PGS.TS Dương Hoài Nghĩa
Trưởng Khoa Kỹ thuật

ThS Nguyễn Thị Bé Bảy
Trưởng Khoa Giáo dục Đại cương

  ThS. Mai Sơn Tùng
Trưởng phòng
Phòng Công tác Sinh viên

 PGS.TS Lê Văn Hảo
Trưởng Bộ phận Học thuật xuất sắc
Phòng Đào tạo

  ThS. Trần Hoài Bảo
Trưởng phòng
Phòng Đảm bảo chất lượng

 ThS. Võ Tấn Lực
Trưởng phòng
Phòng Công nghệ Thông tin

Ông Phạm Lê Khoa
 Trưởng Bộ phận
Phòng Công nghệ Thông tin

 ThS. Vương Ngọc Đoan Thư
Phó Trưởng phòng
Phòng Tổ chức Hành chính

ThS. Lê Vinh Quang
Trưởng Phòng
Phòng Kết nối cộng đồng

ThS. Nguyễn Trần Quỳnh Giao
Phó Trưởng phòng
Phòng Công tác Sinh viên

ThS. Kiều Mạnh Kha
Trưởng phòng
Phòng Hợp tác Quốc tế

Bà Lê Thị Dung
Trưởng phòng
Phòng Kế toán Tài chính

ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh
Phó Trưởng phòng
Phòng Kế toán Tài chính

Ông Trần Minh Chánh
Phó Trưởng phòng
Phòng Quản trị

TS. Nguyễn Văn Tân
Trưởng phòng
Phòng Đào tạo

ThS. Alexius Oh
Phó Trưởng phòng
phòng Kết nối cộng đồng

TS. Nguyễn Trung Nghiệp
Trưởng phòng
Phòng NCKH & Sáng tạo

ThS. Bùi Đức Duy
Phó Giám đốc
Vườn Ươm Doanh Nghiệp

 

ThS. Cao Thanh Việt
Phó Trưởng phòng
Phòng Khảo thí

 ThS. Quách Chấn Khôi
Phó Trưởng phòng
Phòng Truyền thông

ThS. Mai Quang Hợp
Phó Trưởng phòng
Phòng Tổ chức Hành chính


ThS. Đặng Thị Thảo Lan
Phó Trưởng phòng
Phòng Đào tạo


ThS. Nguyễn Minh Quang
Trưởng phòng
Phòng Thanh tra – Pháp chế

 

ThS. Đặng Như Tâm
Phó Trưởng phòng
Phòng NCKH & Sáng tạo

 

ThS. Nguyễn Hoài Phong
Trưởng phòng
Phòng Tuyển sinh

 

Ông Lê Thanh Tuấn
Phó Trưởng phòng
Phòng Tuyển sinh

Ông Nguyễn Duy Hải
Trưởng bộ phận
Quản trị hạ tầng và An ninh mạng

TS Hoàng Thị Thục
Cố vấn HĐT/BGH
kiêm Giám đốc Thư viện

TS Nguyễn Xuân Hùng
Trưởng FabLab

TS Lê Ngọc Huẩn
Giám đốc
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Công nghiệp 4.0 Việt Nam – Singapore

Nguyễn Thị Tú Nhi
Giám đốc
Trung tâm Anh ngữ

TS Nguyễn Trung Nghiệp
Giám đốc
Trung tâm sản xuất tiên tiến