Thông tin học phí

STT Ngành Học phí/năm (VNĐ)
1 Kinh tế 44.000.000
2 Quản trị kinh doanh 44.000.000
3 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 22.000.000
4 Kỹ thuật phần mềm 22.000.000
5 Kỹ thuật cơ điện tử 22.000.000
6 Kỹ thuật cơ khí 22.000.000
6 Kỹ thuật điện 22.000.000
8 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông 22.000.000
9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 22.000.000
10 Điều dưỡng 16.500.000

* Học phí dự kiến cho 1 năm học Chương trình chuyên ngành (4 năm), chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có). Học phí không thay đổi trong toàn khóa học.

Trong năm đầu tiên, đối với những sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0 sẽ trải qua thời gian đào tạo tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường. Chương trình đào tạo
STT Cấp độ Học phí (VNĐ) Thời gian
1 IELP 1 9.500.000 200 giờ
2 IELP 2 9.500.000 200 giờ
3 IELP 3 9.500.000 200 giờ
4 IELP 4 9.500.000 200 giờ
5 IELP 5 9.500.000 200 giờ

* Sinh viên không bắt buộc phải học tất cả 5 cấp độ. Sinh viên được kiểm tra trình độ tiếng Anh để sắp xếp cấp độ học phù hợp.
* Học phí và thời gian học tiếng Anh của mỗi sinh viên sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra anh văn đầu vào.

Thông tin học bổng

Sinh viên (SV) sẽ nhận được voucher giảm 50% học phí trên tất cả các tín chỉ (môn học chuyên ngành) tại một học kỳ sinh viên muốn hưởng học bổng. Một voucher chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất.

Tiêu chí:

 • SV phải tích lũy đủ mức tín chỉ tối thiểu (12 tín chỉ trong 1 học kỳ, không tính các tín chỉ học cải thiện, môn học xin nhận điểm đặc biệt, môn học không tính tín chỉ tích luỹ)
 • SV phải đạt điểm trung bình chung tích luỹ (GPA tích luỹ) tối thiểu từ 3.6 đến cận 3.8 (thang điểm 4)
 • SV thực hiện tốt nội quy – quy chế của Trường, của KTX và đóng học phí đúng quy định

Sinh viên (SV) sẽ nhận được voucher giảm 100% học phí trên tất cả các tín chỉ (môn học chuyên ngành) tại một học kỳ sinh viên muốn hưởng học bổng. Một voucher chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất.

Tiêu chí:

 • SV phải tích lũy đủ mức tín chỉ tối thiểu (12 tín chỉ trong 1 học kỳ, không tính các tín chỉ học cải thiện, môn học xin nhận điểm đặc biệt, môn học không tính tín chỉ tích luỹ)
 • SV phải đạt điểm trung bình chung tích luỹ (GPA tích luỹ) tối thiểu từ 3.8 đến cận 4.0 (thang điểm 4)
 • SV thực hiện tốt nội quy – quy chế của Trường, của KTX và đóng học phí đúng quy định

Sinh viên (SV) sẽ được nhận voucher giảm 100% học phí trên tất cả các tín chỉ (môn học chuyên ngành) của một học kỳ mà sinh viên muốn hưởng học bổng. Một voucher chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất.

Tiêu chí:

SV có thành tích học ngoại ngữ xuất sắc, thi và đạt chứng chỉ IELTS quốc tế từ 7.5 trở lên.

Bên cạnh các học bổng học tập tại EIU, sinh viên còn có cơ hội được nhận những chương trình học bổng, ưu đãi từ các doanh nghiệp và cộng đồng trong mạng lưới kết nối của EIU

 • Học bổng WU’S TECH
 • Học bổng EUROCARE
 • Học bổng VSIP
 • Học bổng AMCHAM
 • Học bổng Becamex

Các chương trình học bổng của doanh nghiệp và cộng đồng sẽ có giá trị và những điều kiện đặc thù tùy theo yêu cầu của nhà tài trợ.
Tìm hiểu thêm về học bổng doanh nghiệp tại đây