Phòng Kết nối Cộng đồng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Miền Đông có  nhiệm vụ kết nối chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài khu vực; là cầu nối giữa Nhà trường và cộng đồng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển; đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ với các đối tác để cùng hợp tác nghiên cứu tạo ra giá trị mới phục vụ cộng đồng đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Chức năng:

  • Thực hiện các hoạt động kết nối doanh nghiệp;
  • Tìm kiếm và phát triển đối tác chiến lược;
  • Kết nối và phát triển mạng lưới cựu sinh viên;
  • Tổ chức hội thảo, chuyên đề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm

Nhiệm vụ:

1. Kết nối doanh nghiệp

  • Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo, diễn giả khách mời từ doanh nghiệp để cập nhật cho sinh viên những lĩnh hội trong thực tế;
  • Thiết kế và hỗ trợ các Khoa thực hiện các chương trình: kiến tập, thực tập, dự án hợp tác doanh nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên;
  • Kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tài trợ và trao học bổng cho sinh viên.

2. Tìm kiếm và phát triển đối tác chiến lược

Xác định các đối tác có chung tầm nhìn và hướng phát triển, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với doanh nghiệp đó để phát triển tối đa nguồn lực của hai bên.

3. Kết nối cựu sinh viên

Kết nối và phát triển cộng đồng Cựu sinh viên Trường đại học Quốc tế Miền Đông.

4. Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên

Tổ chức các sự kiện như: ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp và các chuyên đề về kỹ năng mềm để tạo điều kiện cho sinh viên phát triển bản thân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

 

Phòng 109.B3 – Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Email: engagement@eiu.edu.vn

Số điện thoại: (+84) 274 2221195