Phòng Công tác Sinh viên là nơi cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và kịp thời nhất dành cho toàn thể sinh viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Phòng Công tác Sinh viên hỗ trợ tích cực việc học tập cũng như đời sống sinh viên tại trường Đại học Quốc tế Miền Đông, gắn kết mọi sinh viên với môi trường sống tại đại học, đảm bảo các chế độ phúc lợi dành cho sinh viên hướng đến nâng cao trải nghiệm sống và học tập của sinh viên trong suốt quá trình học.

Chức năng:

 1. Đảm bảo việc chăm sóc và hỗ trợ sinh viên trên các phương diện Dịch vụ sinh viên và Đời sống sinh viên.
 2. Đảm bảo các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng và định hướng lối sống lành mạnh cả về thể chất và tinh thần cho sinh viên.

Nhiệm vụ: 

 1. Mang đến các dịch vụ chất lượng cao cho sinh viên, phúc lợi sinh viên.
 2. Gắn kết sinh viên với Trường
 3. Định hướng giúp sinh viên phát triển bền vững về sức khỏe thể chất và tinh thần
 4. Hướng đến chăm sóc sinh viên một cách tích cực và toàn diện trong tất cả các mặt như sức khỏe, học thuật, đời sống, sự nghiệp và các mục tiêu phát triển cá nhân khác.

Là đơn vị trực thuộc phòng Công tác sinh viên, trường Đại học Quốc tế Miền Đông,bộ phận Cố vấn học tập cung cấp dịch vụ tư vấn, giải đáp thắc mắc, định hướng về học tập nhằm hỗ trợ sinh viên thuận lợi hoàn thành chương trình đào tạo, đạt được chứng chỉ tiếng Anh, tốt nghiệp đúng hạn.

Dịch vụ tư vấn

 1. Tư vấn chính sách, quy chế học vụ:

– Tư vấn cấu trúc chương trình đào tạo, các quy định về đào tạo

– Tư vấn thi cử, tốt nghiệp

– Giải đáp thắc mắc liên quan đến chính sách, quy chế học vụ.

 1. Định hướng học tập, xây dựng mục tiêu học tập:

– Tư vấn xây dựng mục tiêu học tập cho từng học kỳ, từng năm

– Tư vấn xây dựng kế hoạch học tập để hoàn thành mục tiêu

– Đánh giá kết quả với sinh viên sau khi kết thúc mỗi học kỳ.

 1. Tư vấn đăng ký môn học, thời khóa biểu:

– Tư vấn sinh viên lựa chọn môn học

– Tư vấn, định hướng xây dựng thời khóa biểu học.

 1. Theo dõi và đánh giá tiến độ học tập:

– Theo dõi quá trình học tập của sinh viên

– Nêu cảnh báo, tư vấn sinh viên đang gặp khó khăn trong tiến trình học.

 1. Hỗ trợ sinh viên tham gia các lớp kỹ năng

– Nắm được hạn chế của sinh viên và giới thiệu tham dự các lớp tập huấn kỹ năng mềm phù hợp

 1. Thiết lập kênh liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường

– Phối hợp với gia đình trong định hướng, nhắc nhở việc học tập của sinh viên.

Dịch vụ học thuật:

Cung cấp dịch vụ tư vấn, giải đáp thắc mắc, định hướng về học tập nhằm hỗ trợ sinh viên thuận lợi hoàn thành chương trình đào tạo, đạt được chứng chỉ tiếng Anh, tốt nghiệp đúng hạn.

Phòng 101, Tòa nhà B5, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một , Bình Dương.

Điện thoại: +84 274 222 1186

Email: studentaffairs@eiu.edu.vn

Thông tin nội bộ tại đây