Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) được thành lập với sứ mệnh đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng hiệu quả những yêu cầu cấp thiết về nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững tại Bình Dương đồng thời định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học – ứng dụng và chuyển giao công nghệ, làm động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Với vai trò của một trường đại học và là một trong những thành tố đóng vai trò quan trọng trong mối liên kết ba nhà: nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp trong chiến lược phát triển đề án Thành Phố Thông Minh và Vùng đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Dương, EIU đã chú trọng xây dựng và phát triển riêng một hệ sinh thái gồm nhiều đơn vị có mối liên kết chặt chẽ với nhau cùng thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy; nghiên cứu khoa học; kết nối, phục vụ cộng đồng; là nơi cung cấp và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sáng tạo cũng như là nơi chuyển giao kiến thức, chuyển giao công nghệ tạo ra giá trị mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.