Kết nối và phục vụ cộng đồng là các hoạt động được thực hiện giữa các đối tác cộng đồng trong và ngoài EIU nhằm tạo ra các hợp tác bền vững đôi bên cùng có lợi, trong đó cộng đồng trong Trường được xem là giảng viên, chuyên viên và sinh viên EIU; cộng đồng bên ngoài Trường gồm các trường đại học, tổ chức giáo dục, tổ chức hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và cựu sinh viên.

Các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng nhằm thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng cá nhân, tinh thần trách nhiệm xã hội của cán bộ, giảng viên và sinh viên EIU; tạo ra một môi trường học thuật, văn hóa phong phú cho cộng đồng bên trong Nhà trường, từ đó lan truyền các giá trị văn hoá tốt đẹp vào cộng đồng địa phương xung quanh; tiên phong đóng góp tài nguyên trí thức vào việc hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội đồng thời đáp ứng hợp lý các nhu cầu cụ thể, thiết thực của địa phương và đất nước.

Một số hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn tại EIU là:

  1. Tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo liên tục, các khóa học ngắn hạn mang tính chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu cần thiết cho sự phát triển của cộng đồng.
  2. Nghiên cứu, tổ chức và thực hiện các dự án cộng đồng nhằm giải quyết các nhu cầu cụ thể, thiết thực của xã hội.
  3. Mở rộng các cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài nguyên học tập đa dạng và hiện đại cho cộng đồng có nhu cầu.
  4. Tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện hàng năm cho cộng đồng địa phương và các vùng lân cận.

Vườn ươm doanh nghiệp

Vườn ươm doanh nghiệp (Becamex Business Incubator – BBI) là một thành tố quan trọng trong hệ sinh thái sáng tạo tại EIU
Kết nối cộng đồng

Fablab

Nằm trong chuỗi các mắt xích hình thành nên hệ sinh thái sáng tạo tại EIU, Phòng thí nghiệm chế tác EIU (EIU Fablab) được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018
Kết nối cộng đồng

STEM Lab

Giáo dục STEM là một trong những từ khoá được nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây, nhất là khi cả thế giới đang hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để thích ứng với sự biến chuyển này, giáo dục STEM đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc “tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” của lực lượng lao động.
Kết nối cộng đồng