Giáo dục STEM là một trong những từ khoá được nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây, nhất là khi cả thế giới đang hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để thích ứng với sự biến chuyển này, giáo dục STEM đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc “tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” của lực lượng lao động.

STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) là một chương trình giáo dục mới, tích hợp các khối kiến thức khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Mathematics) trong một môn học cụ thể. STEM cung cấp cho người học một khối kiến thức tổng hợp nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn. Giáo dục STEM nói chung và giáo dục STEM tại EIU nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tương lai trong kỹ thuật và công nghệ.

Chương trình giáo dục STEM tại EIU STEM Lab tập trung triển khai các khóa học với hai chủ đề chính là “Phát triển tư duy” và “Định hướng nghề nghiệp” dành cho học sinh các cấp có độ tuổi từ 6 – 18 tuổi với các mục tiêu:

  1. Làm rõ mối liên hệ giữa toán học, khoa học, công nghệ và kỹ thuật trong đời sống.
  2. Khơi dậy và cổ vũ niềm đam mê khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo trong cộng đồng. Qua đó giúp học sinh có được những định hướng về nghề nghiệp trong tương lai.
  3. Phát triển mạnh về tư duy logic và sáng tạo, nâng cao phẩm chất và năng lực học sinh.
  4. Phát triển có định hướng một số kỹ năng thế kỉ 21: kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình.

Địa chỉ: Phòng 202 – 214, Toà nhà B11, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0945 728 800

Email: fablab@eiu.edu.vn

Website: https://fablab.eiu.edu.vn/

Giờ làm việc: 8h – 17h, từ thứ 2 đến thứ 6.