Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0 Việt Nam – Singapore (VSIIC) tại EIU

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 Việt Nam-Singapore (VSIIC) tại EIU, được hợp tác thành lập giữa Becamex IDC, VSIP, EIU, Singapore Polytechnic International (SPI, đơn vị đào tạo hàng đầu Singapore) và Liên minh Chuyển đổi Thông minh i4.0 ((Smart i4.0 Transformation Alliance-SiTA) của Singapore.

EIU – “Vườn ươm nhân tài cho Bình Dương”

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Bình Dương đang là điểm sáng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với quan điểm động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng kinh tế bền vững chính là con người, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, thời gian qua, Bình Dương đã có nhiều chính sách thu hút, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Qua đó không chỉ đáp ứng xu thế phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh nhà mà còn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.