Bộ phận Học thuật xuất sắc tổ chức tập huấn triển khai các phương pháp dạy học tích cực

Ngày 29/3/2023, Bộ phận Học thuật xuất sắc – Phòng Đào tạo EIU đã tổ chức Tập huấn cấp trường về việc triển khai các phương pháp dạy học tích cực nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Trường. Chương trình do PGS. TS. Lê Văn Hảo – Trưởng BP. HTXS chủ trì.