Đón tiếp chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Nhật Bản (VJOIN) đến thăm và làm việc

Ngoài là đầu tàu trong việc kết nối đại học với doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và là nòng cốt trong đề án Thành phố thông minh cũng như Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, Nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao và thông thạo ngoại ngữ.