Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0 Việt Nam – Singapore (VSIIC) tại EIU

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 Việt Nam-Singapore (VSIIC) tại EIU, được hợp tác thành lập giữa Becamex IDC, VSIP, EIU, Singapore Polytechnic International (SPI, đơn vị đào tạo hàng đầu Singapore) và Liên minh Chuyển đổi Thông minh i4.0 ((Smart i4.0 Transformation Alliance-SiTA) của Singapore.

Thông báo đăng ký tham dự Hội nghị khoa học Quốc tế lần 2 năm 2022, chủ đề: “Công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững”

Hội nghị khoa học Quốc tế lần 2 năm 2022 với chủ đề: “Công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững” – The 2nd International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development – 2022 (ICATSD 2022) sẽ được tổ chức ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.