Sinh viên lớp Honors kiến tập tại Trung tâm sản xuất tiên tiến (AMC)

Ngày 24/01/2023, sinh viên lớp ACTG 243 (Honors) Decision Making with Accounting Information Systems đã tham gia chuyến kiến tập tại Trung tâm sản xuất tiên tiến (AMC). Chương trình là cơ hội để sinh viên học hỏi và trải nghiệm trực tiếp các hoạt động trong môi trường sản xuất.

Trung tâm sản xuất tiên tiến là bộ phận quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Becamex và EIU với nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong mảng sản xuất, gia công. Trung tâm cung cấp các dịch vụ tạo mẫu và gia công với thời gian thực hiện nhanh chóng, linh hoạt.

Tham gia chương trình, các bạn sinh viên được tìm hiểu các khía cạnh thực tế của sản xuất, nghiên cứu cách tính toán chi phí của một đơn hàng trong môi trường sản xuất thực tế để hiểu rõ hơn về các loại chi phí và cách kiểm soát chúng trong quá trình thực hiện đơn hàng.

Với Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Tổng công ty Becamex nói chung và EIU nói riêng, sinh viên được thụ hưởng nhiều giá trị, trong đó có hoạt động trải nghiệm thực tế tại các trung tâm, doanh nghiệp để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm làm tiền đề cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Một số hình ảnh trải nghiệm của các bạn sinh viên

Viết một bình luận