Seminar Chuyên đề BBS – KBS: Corporate Strategy for Fighting Biodiversity Loss

Chiều ngày 24/5/2023, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) đã tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề “Corporate Strategy for Fighting Biodiversity Loss”, được trình bày bởi TS. Akrum Helfaya, Associate Professor in Accounting (Phó giáo sư kế toán), Keele Business School, Keele University, UK. Sự kiện có sự tham dự của đông đảo giảng viên và sinh viên khoa Quản trị kinh doanh. 

Tại chương trình, TS. Akrum Helfaya đã trình bày tổng quan các vấn đề về sự đa dạng sinh học và chiến lược của doanh nghiệp trong việc xây dựng các hoạt động bảo tồn sự đa dạng sinh học. Cụ thể, đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, tồn tại ở nhiều cấp độ như đa dạng di truyền, đa dạng loài, đa dạng hệ sinh thái v.v.. Tuy nhiên, các hoạt động của con người hiện nay đang dần gián tiếp hoặc trực tiếp phá hoại môi trường sống, gây ra sự tuyệt chủng của các loài, làm gián đoạn sự phát triển của các loài mới, ảnh hưởng tiêu cực đến sự đa dạng sinh học của môi trường tự nhiên. 

Thấu hiểu thực trạng đó, TS. Akrum Helfaya cũng đã thông tin đến các bạn sinh viên khoa Quản trị kinh doanh về tầm quan trọng và các phương pháp để bảo tồn sự đa dạng sinh học, nhằm duy trì môi trường sống và quan hệ của các loài để phát triển hệ sinh thái trong tự nhiên. Bên cạnh đó, TS, Akrum Helfaya đặc biệt nhấn mạnh đến việc các doanh nghiệp phải có chiến lược và hành động cụ thể để chống lại sự suy giảm đa dạng sinh học, nhằm tuân thủ các chính sách của Nhà nước, giảm thiểu rủi ro, chi phí và dẫn đầu các xu hướng bền vững trong kinh doanh và sản xuất. Đồng thời, TS. Akrum Helfaya cũng hướng dẫn các bạn sinh viên về các công cụ, các bước để lập kế hoạch và giám sát các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học của doanh nghiệp, cũng như trình bày các trường hợp kinh doanh thực tế khác nhau ở trong nước và quốc tế về vấn đề này. 

Buổi hội thảo chuyên đề “Corporate Strategy for Fighting Biodiversity Loss” nhận được sự quan tâm sâu sắc của các bạn sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, đặc biệt là về mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương trình là cơ hội để các bạn gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, phục vụ cho việc học tập, tham gia vào các dự án, nghiên cứu về biến đổi khí hậu, cũng như ứng dụng vào công việc trong tương lai. 

Các hoạt động ngoại khóa tại EIU còn giúp các bạn sinh viên nhận thức rõ hơn về các vấn đề toàn cầu và trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường, đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Đồng thời, đây cũng là dịp để EIU tiếp tục mở rộng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trường đại học quốc tế, nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và trải nghiệm tốt nhất.