Sinh viên Chương trình BBS Honors chia sẻ về chuyến kiến tập thú vị tại Lazada Logistics

Ngày 20/3/2024, sinh viên chương trình BBS Honors đã tổ chức buổi trình bày BBS Honors Joint Program nhằm chia sẻ những hiểu biết sâu sắc từ chuyến kiến tập đến Lazada Logistics Việt Nam.

Chuyến đi thú vị này kết hợp với việc học hỏi, tìm hiểu sâu hơn về thương mại điện tử, quản lý vận hành & chuỗi cung ứng, và phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của các Giảng viên giàu kinh nghiệm, cùng với cơ hội trải nghiệm thực tế đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn sinh viên chương trình BBS Honors.

Buổi trình bày BBS Honors Joint Program không chỉ đơn thuần là buổi chia sẻ về chuyến kiến tập, mà còn là cơ hội chia sẻ cảm nhận thực tế về tầm quan trọng và hiệu quả của tính liên ngành trong Chương trình BBS Honors. Bằng cách kết hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau với trải nghiệm thực tế, cho sinh viên tham gia chương trình BBS Honors có được cái nhìn toàn diện hơn về ngành Quản lý vận hành & Chuỗi cung ứng.

Sinh viên trình bày về những điều đã học hỏi, trau dồi sau chuyến đi

Thầy Nguyễn Tấn Lợi – Chủ tịch Hội đồng Trường chia sẻ đến các bạn sinh viên tại chương trình