EIU đón tiếp Đoàn doanh nghiệp Ý đến tham quan

Ngày 13/9/2023 EIU đã đón tiếp Đoàn doanh nghiệp Ý đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Dương và các dự án của Tổng công ty Becamex IDC. Trong khuôn khổ của chương trình, Đoàn đã đến thăm và tìm hiểu về vai trò, cách thức hoạt động của các đơn vị trong Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo EIU, cụ thể Đoàn đã đến thăm Vườn ươm doanh nghiệp, Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0, Trung tâm an ninh mạng, Trung tâm sản xuất tiên tiến v.v.. 

Chuyến tham quan là dịp để Đoàn doanh nghiệp ý tìm hiểu về Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của EIU. Đây là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cập nhật các xu hướng, kiến thức về khởi nghiệp, về khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới nhất cho cộng đồng; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp nghiên cứu, thiết kế, sản xuất; xác định các giải pháp công nghiệp 4.0 để chuyển đổi công nghệ trong sản xuất cũng như xây dựng lộ trình chuyển đổi công nghiệp 4.0 phù hợp với mô hình hoạt động của công ty v.v.. Từ đó, Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo EIU góp phần thúc đẩy tinh thần, văn hóa khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực và tạo ra giá trị tích cực trong việc phát triển kinh tế – xã hội. 

Một số hình ảnh trong chuyến tham quan