Sự kiện

T2 08 Th8

Hardware Community Gathering 2022

 • Thời gian: 18:00 to 20:30 09/8/2022
 • Hội họp: Block71 Saigon
XEM THÊM

T5 04 Th8

Livestream số đặc biệt – Chuỗi chương trình tư vấn “Start your future with EIU”

 • Thời gian: 19:00pm to 20:40pm 04/08/2022
 • Hội họp: EIU Fanpage
XEM THÊM

T6 05 Th8

Additive Manufacturing and Its Future

 • Thời gian: 9:00 to 12:00 05/08/2022
 • Hội họp: B3.200 EIU
XEM THÊM

T4 20 Th7

Workshop “Công nghệ in 3D và ứng dụng”

 • Thời gian: 9h30 - 11h30 ngày 20/07/2022
 • Hội họp: Thư viện EIU
XEM THÊM

T3 19 Th7

Hội thảo: Sử dụng năng lượng hiệu quả và chiếu sáng thông minh

 • Thời gian: 9:00 to 12:00 19/07/2022
 • Hội họp: 102.B3
XEM THÊM

T3 21 Th6

Workshop: “Thiết kế và chế tác với máy khắc và cắt laser”

 • Thời gian: 13:30 to 16:30 21/06/2022
 • Hội họp: Khu hội thảo BBI
XEM THÊM