Sự kiện

T4 07 Th6

Workshop BBS: Become More Analytical through Writing a Book Review

 • Thời gian: 09:30 - 11:30
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T4 31 Th5

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và kiểm định chương trình đào tạo theo ABET

 • Thời gian: 08:30 - 11:30
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T4 24 Th5

Tọa đàm “Những vấn đề tâm lý của sinh viên – Cách nhận biết và giải pháp hỗ trợ”

 • Thời gian: 08:30
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T4 24 Th5

Seminar BBS – KBS: Corporate Strategy for Fighting Biodiversity Loss

 • Thời gian: 14:30 - 16:30
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T4 17 Th5

Chương trình kỷ niệm chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng

 • Thời gian: 08:00 - 11:00
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T4 10 Th5

Hội thảo “The 1st Ever International Conference SCFF23” – Cộng Hòa Séc

 • Thời gian: 13:00 - 17:00
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM