Sự kiện

T4 08 Th11

Hội nghị khoa học Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 2023 (EIUSC 2023)

 • Thời gian: 08:00, 08/11/2023
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T5 02 Th11

Workshop “Transportation-related Sustainability”

 • Thời gian: 09:00, 02/11/2023
 • Hội họp: EIU, B3.101
XEM THÊM

T4 01 Th11

Workshop “Financial Statements and Internal Control”

 • Thời gian: 09:00, 01/11/2023
 • Hội họp: EIU, B3.301
XEM THÊM

T4 18 Th10

Đón tiếp đoàn đại biểu Đại học Quốc gia Pingtung, Đài Loan

 • Thời gian: 13:00, 18/10/2023
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T4 11 Th10

Workshop: Design Thinking and Innovation

 • Thời gian: 13:30, 11/10/2023
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T3 10 Th10

EIU đón tiếp Đại học Okayama, Nhật Bản đến thăm

 • Thời gian: 13:30, 10/10/2023
 • Hội họp: EIU
XEM THÊM