Sự kiện

T3 19 Th7

Hội thảo: Sử dụng năng lượng hiệu quả và chiếu sáng thông minh

 • Thời gian: 9:00 to 12:00 19/07/2022
 • Hội họp: 102.B3
XEM THÊM

T3 21 Th6

Workshop: “Thiết kế và chế tác với máy khắc và cắt laser”

 • Thời gian: 13:30 to 16:30 21/06/2022
 • Hội họp: Khu hội thảo BBI
XEM THÊM

T3 21 Th6

EIU Alumni Sharing Series – Chủ đề “Tài chính cá nhân”

 • Thời gian: 9:30 to 11:00 21/06/2022
 • Hội họp: Khu hội thảo BBI
XEM THÊM

T2 20 Th6

Ngày hội việc làm “TTi Day”

 • Thời gian: 13:00 to 17:00 20/06/2022
 • Hội họp: Khu hội thảo BBI
XEM THÊM

T2 20 Th6

Hội chợ mùa hè “EIU Schoolyard Market”

 • Thời gian: 10:00am to 16:30pm 20/06/2022
 • Hội họp: Khu vực Thư viện EIU
XEM THÊM

T4 01 Th6

Livestream số 5 – Chuỗi chương trình tư vấn “Start your future with EIU”

 • Thời gian: 19:30pm to 20:40pm 01/06/2022
 • Hội họp: EIU Fanpage
XEM THÊM