Sự kiện

T4 10 Th1

Hội thảo “SolidWorks & SolidCAM – Giải pháp thông minh từ thiết kế đến gia công”

 • Thời gian: 08:00, ngày 10/01/2024
 • Hội họp: EIU, B3.101
XEM THÊM

T6 22 Th12

EIU Christmas Party 2023 – Lễ hội Giáng sinh EIU 2023

 • Thời gian: 15:00, ngày 22/12/2023
 • Hội họp: Khu vực sảnh thư viện mở rộng EIU
XEM THÊM

T7 23 Th12

Chương trình họp mặt “Alumni Networking Night – Christmas 2023”

 • Thời gian: 17:30, ngày 23/12/2023
 • Hội họp: Loi Lounge, Khách sạn Becamex TP mới, B2
XEM THÊM

T5 07 Th12

Seminar “Adam Smith – Việt Nam và Kinh tế thị trường”

 • Thời gian: 09:30, 07/12/2023
 • Hội họp: Phòng 101.B3, EIU
XEM THÊM

T4 06 Th12

Ra mắt sách “Vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh” và Hội thảo “Viễn cảnh kinh tế Việt Nam”

 • Thời gian: 08:30, 06/12/2023
 • Hội họp: Hội trường 200.B3, EIU
XEM THÊM

T5 30 Th11

Hội Thảo “How to Build a Company’s Brand Name or an Influencer’s Brand Name”

 • Thời gian: 08:00, 30/11/2023
 • Hội họp: EIU, B3.204
XEM THÊM