Sinh hoạt học thuật: “An introduction to Data Science and its applications in Supply Chain Analytics”

Sáng ngày 11/8/2023, Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức thành công buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: “An introduction to Data Science and its applications in Supply Chain Analytics”. Khoa học dữ liệu và ứng dụng ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong phân tích kinh doanh đặc biệt là phân tích chuỗi cung ứng. Vì vậy, tiếp cận với khoa học dữ liệu và ứng dụng khoa học dữ liệu vào kinh doanh là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với giảng viên, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh và cả những nhóm ngành khác.

Với sự chia sẻ của TS. Nguyễn Phúc Sơn – Phó trưởng khoa Toán Kinh tế, trường ĐH Kinh tế – Luật, trường ĐH Quốc gia TP.HCM, giảng viên và sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đã được tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích về khoa học dữ liệu, cách tiếp cận và ứng dụng khoa học dữ liệu trong học tập, làm việc và nghiên cứu.

Tại chương trình nhiều giảng viên và sinh viên đã đặt câu hỏi xoay quanh chủ đề điển hình như việc ứng dụng khoa học dữ liệu về phát triển kinh doanh máy móc, công nghệ tự động hay sử dụng khoa học dữ liệu để làm cơ sở đề xuất các giải pháp mô hình phát triển thành phố thông minh v.v..

Buổi sinh hoạt học thuật đã mang đến cho giảng viên và sinh viên cơ hội được giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, từng bước tiếp cận nhiều kiến thức mới mẻ, tạo cảm hứng và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong Trường.

Một số hình ảnh tại chương trình