Hội nghị Khoa học Trường Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2023

Thư mời viết bài tham luận cho “Hội nghị Khoa học Trường Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2023”

Thông tin chi tiết về hội nghị:

1. Chủ đề hội nghị: “Nghiên cứu khoa học của trường đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

2. Các mốc thời gian chuẩn bị tổ chức hội nghị như sau: 

– Hạn cuối nhận bài Abstract tham dự hội nghị: 15/6/2023

– Hạn trả lời bài tham dự: 23/6/2023

– Hạn cuối nhận bài Full paper và Poster: 01/8/2023

– Hạn trả lời kết quả phản biện/phúc đáp người tham dự: 31/8/2023

– Hạn cuối nộp bài chỉnh sửa sau phản biện: 22/9/2023

– Đăng ký tham dự hội nghị: 02/10/2023

– Tổ chức hội nghị: 08/11/2023 

3. Đối tượng tham dự 

Cán bộ, giảng viên, chuyên viên, sinh viên hiện đang học tập, công tác, giảng dạy tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông và khách từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, cơ quan khác đều có thể đăng ký tham gia theo 02 hình thức cá nhân và tập thể (mỗi nhóm không quá 05 thành viên). 

Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 01 hoặc nhiều đề tài/công trình. 

4. Sản phẩm hội nghị

– Kỷ yếu toàn văn (In hoặc online có chỉ số ISBN). 

5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh 

6. Hình thức tổ chức 

a) Hình thức: Tổ chức theo hình thức trực tiếp. 

b) Các tiểu ban chuyên ngành của hội nghị: 

(1) Tiểu ban Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý (Economics, Business, Management Symposium)

(2) Tiểu ban Kỹ thuật (Engineering Symposium)

(3) Tiểu ban Công nghệ thông tin (Information Technology Symposium)

(4) Tiểu ban Khoa học Sức khỏe (Health Science Symposium)

(5) Tiểu ban Quản trị đại học và chủ đề khác (University Administration and Other Topics Symposium) 

c) Thể lệ gửi bài 

– Các bài báo cáo tham dự hội nghị gửi theo thời gian quy định về địa chỉ email eiusc@eiu.edu.vn 

Mẫu báo cáo thuyết trình (Oral Presentation) và trưng bày Poster (poster presentation) trình bày theo mẫu định dạng (template) đính kèm.  

d) Kỷ yếu hội nghị 

Bài viết đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2023 (bản in hoặc online có chỉ số ISBN) 

Viết một bình luận