Mã ngành: 7520114

Thời gian học: 4 năm

Tín chỉ tích lũy tối thiểu: 192 tín chỉ theo hệ Quarter – 3 học kỳ/năm (~ 128 tín chỉ theo hệ Semester – 2 học kỳ/năm)

Học phí: 20.000.000 đồng/năm*

*Học phí không thay đổi trong suốt niên khóa.

*Học phí chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có)

Ngành cơ điện tử là sự kết hợp giữa nhiều kiến thức kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. Tại EIU, sinh viên được trang bị đầy đủ kỹ năng, cách ứng dụng kiến thức của ngành để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành, cải tiến và bảo trì các hệ thống máy móc thiết bị cơ điện tử trong các quy trình sản xuất và chế tạo của các nhà máy. Sinh viên luôn được tạo cơ hội học từ thực tế, phát huy khả năng sáng tạo, kích thích tư duy, thúc đẩy năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ trong kỹ thuật cơ điện tử.

Bản mô tả chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra

100% sinh viên đạt trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0 trước khi tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo tích hợp việc sử dụng các các phần mềm tính toán kỹ thuật (Matlab, Visual C#), các phần mềm lập trình cho PLC và hệ SCADA, các phần mềm mô phỏng robot, CAD/CAM-CNC, và các phần mềm thiết kế, mô phỏng mạch điện tử (Orcad, Multisim, Proteus).

Chương trình có tỷ lệ giờ thực hành cao và sinh viên học trong hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm quy mô trang bị máy móc, thiết bị hiện đại với các công nghệ đang được doanh nghiệp sử dụng.

Sinh viên được tạo điều kiện kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế bắt đầu từ năm 3.

Sinh viên có cơ hội thực hiện các đề tài thực tiễn từ doanh nghiệp cùng với giảng viên hoặc thực hiện đồ án tốt nghiệp (Capstone project) cùng với doanh nghiệp.

Sinh viên ngành Cơ điện tử có nhiều cơ hội nghề nghiệp và có thể lựa chọn đa dạng các vị trí công việc phù hợp và tiềm năng như kỹ sư thiết kế dây chuyền và quy trình sản xuất, khuôn mẫu, robot; vận hành hệ thống phần cứng và phần mềm điều khiển máy móc, thiết bị tự động, hệ thống sản xuất tự động. Sinh viên còn có thể làm các công việc như quản lý sản xuất (dây chuyền, thiết bị, chất lượng sản phẩm…); tư vấn công nghệ, thiết kế kỹ thuật, lập trình điều khiển, thi công và chuyển giao các hệ thống tự động, bán tự động tại các công ty về cơ khí, điện – điện tử hoặc quản lí các dự án thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa và lập trình máy tính…

Sinh viên sau tốt nghiệp có thể tiếp tục học sau đại học trong nước hay ở nước ngoài, hoặc có thể khởi nghiệp bằng cách lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ điện tử.