Thông tin tuyển sinh

EIU xét tuyển bằng 3 phương thức: Thí sinh có thể sử dụng 1 trong 3 phương thức sau để xét tuyển vào Trường:
Tuyển sinh 2023

Học phí & Học bổng

Thông tin học phí và học bổng của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Thông tin tuyển sinh

Biểu mẫu

Các biểu mẫu tuyển sinh 2023 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh

Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Thông tin tuyển sinh