Tổng kết chương trình E-run for the Heart lần 1

Tổng kết chương trình E-run for the Heart lần 1

EIU tham gia Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cụm Đông Nam Bộ năm 2023

EIU tham gia Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cụm Đông Nam Bộ năm 2023

Ngày hội Giao lưu văn hóa giữa Thanh niên Việt Nam – Nhật Bản với chủ đề “Nâng tầm hợp tác, hướng tới tương lai”

Ngày hội Giao lưu văn hóa giữa Thanh niên Việt Nam – Nhật Bản với chủ đề “Nâng tầm hợp tác, hướng tới tương lai”

Lễ tổng kết chương trình “Thanh niên tình nguyện hè 2023”

Lễ tổng kết chương trình “Thanh niên tình nguyện hè 2023”

Họp mở rộng ra mắt BCH Đoàn cơ sở Trường Đại học Quốc tế Miền Đông nhiệm kỳ 2022 – 2024

Họp mở rộng ra mắt BCH Đoàn cơ sở Trường Đại học Quốc tế Miền Đông nhiệm kỳ 2022 – 2024

Lễ ra mắt BCH Đoàn Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Kỹ thuật

Lễ ra mắt BCH Đoàn Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Kỹ thuật

Lễ ra mắt Ban chấp hành Đoàn Khoa Điều dưỡng

Lễ ra mắt Ban chấp hành Đoàn Khoa Điều dưỡng

Lễ ra mắt Ban chấp hành Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh EIU

Lễ ra mắt Ban chấp hành Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh EIU

Đoàn Trường Đại Học Quốc tế Miền Đông tổ chức hoạt động về nguồn nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2023

Đoàn Trường Đại Học Quốc tế Miền Đông tổ chức hoạt động về nguồn nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2023

Đoàn Trường Đại Học Quốc tế Miền Đông phối hợp tổ chức chương trình tri ân Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Đoàn Trường Đại Học Quốc tế Miền Đông phối hợp tổ chức chương trình tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng