Mã ngành: 7480103

Thời gian học: 4 năm

Tín chỉ tích lũy tối thiểu: 188 tín chỉ theo hệ Quarter – 3 học kỳ/năm (~ 125 tín chỉ theo hệ Semester – 2 học kỳ/năm)

Học phí: 22.000.000 đồng/năm*

*Học phí không thay đổi trong suốt niên khóa.

*Học phí chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có)

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM) chuẩn bị cho sinh viên khả năng làm việc ngay lập tức và thành công trong tương lai. Chương trình Cử nhân KTPM cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề lớn và phức tạp theo các nguyên tắc của KTPM. Các lĩnh vực như thiết kế và phát triển phần mềm cho các công ty, ngân hàng, ứng dụng di động, trò chơi máy tính, trí tuệ nhân tạo và nhiều lĩnh vực khác.

Chuẩn đầu ra

100% sinh viên đạt trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0 trước khi tốt nghiệp.

Sinh viên học tập trong môi trường hiện đại, hệ thống phòng thực hành hiện đại đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu, giờ thực hành chiếm tỷ lệ hơn 40%.

Sinh viên có nhiều cơ hội cùng làm việc với các giảng viên trong những dự án sáng tạo, nghiên cứu học thuật và tham gia hội nghị trong và ngoài nước.

Sinh viên được tạo điều kiện kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế bắt đầu từ năm 3.

Phòng thực hành với máy tính có cấu hình và tốc độ truy cập Internet cao.

Các công cụ lập trình luôn được cập nhật.

Các giảng đường lớn và phòng tự học cho sinh viên trang bị đầy đủ tiện nghi.

Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, trở thành kỹ sư phần mềm, chuyên viên công nghệ thông tin tại các tổ chức; quản trị dự án phần mềm; lập kế hoạch, kiểm soát các dự án phần mềm, đảm bảo chất lượng phần mềm; chuyên gia nghiên cứu và phát triển phần mềm.

Ngoài ra, sinh viên còn có thể tiếp tục học sau đại học trong hoặc ngoài nước hoặc có thể khởi nghiệp bằng cách thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm.