Thư mời viết bài cho Hội nghị các nhà Kinh tế Việt Nam 2024 (VEAM)

  • Thời gian:7:00 - 17:00
  • Địa điểm:EIU

EIU trân trọng mời quý thầy/cô, sinh viên các khoa, phòng, đơn vị tham gia viết bài và đăng ký tham gia Hội nghị các nhà Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economist Annual Meeting – VEAM).

Đây là một sự kiện thường niên được tổ chức dành cho các nhà kinh tế và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm chia sẻ các công trình nghiên cứu của mình. VEAM còn là cơ hội giao lưu và trao đổi kết quả nghiên cứu giữa các nhà kinh tế Việt Nam với các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới về các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính sách công, tài chính, quản lý v.v.. Sự kiện này được đồng tổ chức bởi sáu trường đại học Việt Nam, bao gồm: Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế; Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên; Trường Đại học Kinh tế Luật; Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN).

Năm 2024, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU), Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN) và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên các nhà kinh tế Việt Nam lần thứ 15 (VEAM 2024) vào ngày 05 – 06/12/2024 tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

  1. Thông tin nộp bài:

Hiện tại, Hội nghị đang mở cổng đăng ký để các tác giả đăng ký và gửi bài viết. Việc nộp bài và đăng ký hoàn toàn miễn phí cho các tác giả có bài báo được chấp nhận.

Tất cả các bài viết phải được nộp bằng tiếng Anh trước 17 giờ ngày 30/9/2024.

  1. Quy trình rà soát và kiểm tra bài viết:

Tất cả các bài viết gửi cho VEAM sẽ được Hội đồng khoa học xem xét, kết quả các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng tải trên website của VEAM (veam.org).

Kết quả phản biện sẽ được công bố sau hai tuần (tính từ ngày hết hạn gửi bài). Các tác giả có bài viết được chọn sẽ được mời trình bày tại Hội nghị, tất cả các bài thuyết trình sẽ bằng tiếng Anh.

  1. Hướng dẫn nộp bài:

Tất cả các bài viết phải được nộp bằng tiếng Anh, thông qua đường link: https://veam.org/paper-submission/

Vui lòng đăng ký tham dự Hội nghị này trước ngày 10/10/2024, thông qua đường link: https://veam.org/registration/

  1. Thông tin chi tiết về Hội nghị và call for paper vui lòng truy cập website hội nghị VEAM (veam.org).