Start your future with EIU – Ngành Quản trị kinh doanh thời hội nhập kinh tế

  • Thời gian:19:00 - 20:00
  • Địa điểm:EIU

Diễn giả:

  • Chị Lê Thị Trúc – Quản lý điều hành cấp cao Hành chính – Nhân sự Công ty TNHH Becamex Tokyu
  • TS Huỳnh Công Minh – Phó trưởng Khoa – Khoa QTKD
  • TS. Vũ Thị Hồng Nhung – Giảng viên – Khoa QTKD
  • Chị Lê Huỳnh Song Thương – Cựu sinh viên Khoa QTKD

Ngày & giờ: 19:00 – 20:00 thứ tư, ngày 28/4/2023

Địa điểm: EIU

Nội dung:

  • Cung cấp thông tin về yêu cầu của nhà tuyển dụng với lực lượng lao động ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) ở các khía cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và các năng lực khác phù hợp với nhà tuyển dụng;
  • Cập nhật xu hướng phát triển, cơ hội nghề nghiệp của khối ngành Quản trị kinh doanh;
  • Giới thiệu chương trình đào tạo quản trị kinh doanh và những điểm đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường lao động.