So sánh ưu nhược điểm của hai phương pháp gia công “Power cut” và “High Feed cut”

  • Thời gian:08:00, 29/9/2023
  • Địa điểm:EIU

Nội dung:

  • Giới thiệu AMC đến cộng đồng doanh nghiệp ở Bình Dương các khu vực lân cận các chuyên gia trong ngành khí chế tạo máy; 
  • So sánh 2 phương pháp gia công;
  • Trình diễn công nghệ năng lực của các bên liên quan;
  • Khảo sát nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp