Seminar BBS – KBS: Corporate Strategy for Fighting Biodiversity Loss

  • Thời gian:14:30 - 16:30
  • Địa điểm:EIU

Chủ đề: Corporate Strategy for Fighting Biodiversity Loss

Thời gian: 14h30 – 16h30 ngày 24/5/2023 

Hình thức: trực tuyến 

Diễn giả: Tiến sĩ Akrum Helfaya, Associate Professor in Accounting (Phó giáo sư kế toán), Keele Business School, Keele University, UK. 

Đối tượng tham dự: sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

Link tham dự: https://meet.google.com/sya-wzyy-ivu

Nội dung: 

  • Giải thích khái niệm đa dạng sinh học trong xã hội hiện đại;
  • Xem xét tầm quan trọng của việc chống lại đa dạng sinh học đối với sự biến đổi khí hậu toàn cầu; 
  • Thảo luận về các cơ chế và công cụ để giải quyết các vấn đề về đa dạng sinh học;
  • Kết hợp kiến ​​thức lý thuyết với các trường hợp kinh doanh thực tế;
  • Trao đổi và giải đáp thắc mắc.