Đón tiếp ông John Jung – Đồng sáng lập diễn đàn TP thông minh ICF đến thăm và làm việc

  • Thời gian:13:30, 06/9/2023
  • Địa điểm:EIU

Nội dung:

  • Tham quan môi trường học tập
  • Giới thiệu về không gian Techlabs / Fablabs/ Incubators/ I4C/AMC
  • Chương trình dạy STEM
  • Giao lưu, trao đổi