Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và kiểm định chương trình đào tạo theo ABET

  • Thời gian:08:30 - 11:30
  • Địa điểm:EIU

Chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và kiểm định chương trình đào tạo theo ABET

Thời gian: 08h30 – 11h30 ngày 31/5/2023 

Địa điểm: Tòa nhà B3, phòng 101

Diễn giả: Tiến sĩ Châu Minh Quang – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế và Sau đại học Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: các khoa, phòng ban

Nội dung: 

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và kiểm định chương trình đào tạo theo ABET