Báo cáo chuyên đề: Ngân hàng và Khủng hoảng tài chính

  • Thời gian:9:00 AM
  • Địa điểm:EIU
Báo cáo chuyên đề: “Ngân hàng và khủng hoảng tài chính”
Diễn giả: TS. Nguyễn Xuân Hải – Cục việc làm – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời gian: 9h00 – 11h00, Thứ bảy, ngày 18/3/2023
Nội dung:
– Tìm hiểu cơ chế hoạt động của ngân hàng từ góc nhìn của Kinh tế học
– Phân tích vài trò của ngân hàng đối với nền kinh tế, cơ chế sụp đổ của ngân hàng qua các nghiên cứu của Bernanke, Diamond và Dybvig (Nobel Kinh tế 2022)
– Vai trò của Nhà nước trong quản lý hệ thống ngân hàng cũng như ứng phó với những rủi ro tiềm ẩn.
– Ứng dụng phân tích so sánh trường hợp sụp đổ của Lehman Brothers (2008) và Sillicon Valey Bank (2023) và các phản ứng chính sách.