Phương thức tuyển sinh

Chỉ tiêu: dự kiến 50-60% chỉ tiêu tuyển sinh

a. Xét tuyển theo kết quả học tập cả năm lớp 12:

Đối tượng:

Thí sinh toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thí sinh quốc tế đã hoàn thành chương trình THPT và có đủ trình độ ngoại ngữ để học tại Việt Nam.

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh cần phải đạt đủ các điều kiện sau:

Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;

Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên;

Riêng ngành Điều dưỡng, thí sinh phải đạt tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên, học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

b. Xét tuyển theo kết quả học tập 3 Học kỳ (Học kỳ 1&2 lớp 11, Học kỳ 1 lớp 12):

Đối tượng:

Thí sinh toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thí sinh quốc tế đã hoàn thành chương trình THPT và có đủ trình độ ngoại ngữ để học tại Việt Nam.

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh cần đạt đủ các điều kiện sau:

Tổng điểm trung bình 3 Học kỳ của 3 môn học thuộc tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên, riêng ngành Điều dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT;

Điểm trung bình 3 Học kỳ đạt từ 6,0 trở lên;

Riêng ngành Điều dưỡng, thí sinh phải đạt tổng điểm trung bình 3 Học kỳ của 3 môn học thuộc tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên, học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Cách tính điểm trung bình 3 Học kỳ:
Điểm trung bình 3 Học kỳ của môn Toán = (điểm trung bình môn toán HK1 lớp 11 + điểm trung bình môn toán HK2 lớp 11 + điểm trung bình môn toán HK1 lớp 12)/3

Tương tự cách tính cho các môn còn lại.

Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được đăng ký và xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng. Nguyên tắc này có thể thay đổi theo quy định năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên tắc xét tuyển chung: Xét tổng điểm của 03 môn học trong học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký, lấy thí sinh có kết quả điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Để không vượt chỉ tiêu tuyển sinh, đối với các thí sinh có cùng điểm và bằng với mức điểm chuẩn xét tuyển, Trường xét các tiêu chí phụ theo thứ tự là điểm môn Toán, môn Tiếng Anh trong học bạ THPT để chọn lựa thí sinh có điểm cao hơn (nếu điểm môn Toán bằng nhau thì mới tiếp tục xét điểm môn tiếng Anh).

Chỉ tiêu: Dự kiến từ 30 đến 40% chỉ tiêu tuyển sinh.

Đối tượng:

Thí sinh toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thí sinh quốc tế đã hoàn thành chương trình THPT và có đủ trình độ ngoại ngữ để học tại Việt Nam.

Thời gian tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường.

Mã tổ hợp môn Tổ hợp môn
A00 Toán – Lý – Hóa
A01 Toán – Lý – Anh
B00 Toán – Hóa – Sinh
D01 Toán – Văn – Anh

Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được đăng ký và xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng. Nguyên tắc này có thể thay đổi theo quy định năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên tắc xét tuyển chung: Xét tổng điểm của 03 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký, lấy thí sinh có kết quả điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Để không vượt chỉ tiêu tuyển sinh, đối với các thí sinh có cùng điểm và bằng với mức điểm chuẩn xét tuyển, Trường xét các tiêu chí phụ theo thứ tự là điểm môn Toán, môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để chọn lựa thí sinh có điểm cao hơn (nếu điểm môn Toán bằng nhau thì mới tiếp tục xét điểm môn tiếng Anh).

Chỉ tiêu: Dự kiến 10% chỉ tiêu tuyển sinh.

Đối tượng:

Thí sinh toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thí sinh quốc tế đã hoàn thành chương trình THPT và có đủ trình độ ngoại ngữ để học tại Việt Nam.

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm thi kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường. Riêng đối với ngành Điều dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của ĐHQG TP.HCM.

Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được đăng ký và xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng. Nguyên tắc này có thể thay đổi theo quy định năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên tắc xét tuyển chung: Xét điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2024, lấy thí sinh có kết quả điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Chỉ tiêu: Dự kiến 5% chỉ tiêu tuyển sinh.

a. Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường:

Thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT ở các nước hoặc các trường quốc tế tại Việt Nam và có điểm trung bình học tập GPA của 3 năm học đạt loại giỏi hoặc từ 3.2/4 hoặc 8/10 trở lên; và có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 trở lên.

Thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT ở các nước hoặc các trường quốc tế tại Việt Nam và có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1.000/1.600 trở lên hoặc ACT từ 19/36 trở lên; hoặc ATAR từ 75/99.95 trở lên hoặc bằng tú tài quốc tế IB từ 26/42 trở lên.

Nguyên tắc xét tuyển chung: lấy thí sinh đạt điều kiện xét tuyển thẳng từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Chỉ tiêu tuyển sinh

TT Tên ngành Chỉ tiêu
1 Kinh tế 100
2 Quản trị kinh doanh 400
3 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 100
4 Kỹ thuật phần mềm 160
5 Kỹ thuật cơ khí (Tuyển sinh mới năm 2024) 80
6 Kỹ thuật cơ điện tử 80
7 Kỹ thuật điện 80
8 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Tuyển sinh mới năm 2024) 80
9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 80
10 Điều dưỡng 200

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển một trong 03 cách sau:

Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: http://dangkyxettuyen.eiu.edu.vn/

Lưu ý: Thí sinh nộp bổ sung hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường bằng bản giấy.

Cách 2: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Cách 3: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện:

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên hệ: 0274 9999681

Hotline: 0918907722; 0918907733

Email: tuyensinh@eiu.edu.vn

Website: www.eiu.edu.vn

Lưu ý: Thí sinh giữ lại biên lai xác nhận nộp hồ sơ của bưu cục để có cơ sở xác minh khi thất lạc.