Mã ngành: 7520216

Thời gian học: 4 năm

Tín chỉ tích lũy tối thiểu: 188 tín chỉ theo hệ Quarter – 3 học kỳ/năm (~ 125 tín chỉ theo hệ Semester – 2 học kỳ/năm)

Học phí: 20.000.000 đồng/năm*

* Học phí không thay đổi trong suốt niên khóa.

* Học phí chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có)

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là ngành học nghiên cứu, thiết kế và vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất hiện đại. Tại EIU, chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa chú trọng vào kỹ năng thiết kế, chế tạo thiết bị máy móc công nghệ tự động và khả năng làm chủ các máy móc, công nghệ mới cho sinh viên. Ngoài những giờ học lý thuyết, sinh viên được tập trung phát triển các kỹ năng thực hành với máy móc thiết bị hiện đại, tạo nền tảng cho sinh viên dễ dàng thích nghi trong môi trường làm việc thực tế. Ngoài ra, với chuẩn IELTS đầu ra 6.0, sinh viên không chỉ có ưu thế cạnh tranh mà còn dễ dàng hòa nhập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Bản mô tả chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra

100% sinh viên đạt trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0 trước khi tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo tích hợp việc sử dụng các các phần mềm tính toán kỹ thuật (Matlab, Visual C#), các phần mềm lập trình cho PLC và hệ SCADA, các phần mềm mô phỏng robot, CAD/CAM-CNC, và các phần mềm thiết kế, mô phỏng mạch điện tử (Orcad, Multisim, Proteus).

Chương trình có tỷ lệ giờ thực hành cao và sinh viên học trong hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm quy mô trang bị máy móc, thiết bị hiện đại với các công nghệ đang được doanh nghiệp sử dụng.

Sinh viên được tạo điều kiện kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế bắt đầu từ năm 3.

Sinh viên có cơ hội thực hiện các đề tài thực tiễn từ doanh nghiệp cùng với giảng viên hoặc thực hiện đồ án tốt nghiệp (Capstone project) cùng với doanh nghiệp.

Sinh viên ngành Điều khiển và Tự động hóa sau khi tốt nghiệp có các vị trí công việc vô cùng đa dạng như chuyên viên, kỹ sư tư vấn thiết kế, vận hành, bảo trì và bảo dưỡng mạng lưới điều khiển và tự động hóa tại các doanh nghiệp,  nhà máy và các dây chuyền sản xuất. Sinh viên sẽ có đủ kiến thức để thiết kế, vận hành hệ thống phần cứng và phần mềm điều khiển máy móc, thiết bị tự động, hệ thống sản xuất tự động cũng như tư vấn công nghệ, thiết kế kỹ thuật, lập trình điều khiển, thi công và chuyển giao các dây chuyền, hệ thống tự động, bán tự động hay thậm chí là quản lí các dự án thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

Sinh viên sau tốt nghiệp có thể tiếp tục học sau đại học trong nước hay ở nước ngoài hoặc có thể khởi nghiệp bằng cách lập doanh nghiệp về điều khiển tự động hóa.