Ngành Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông trình độ đại học được tổ chức đào tạo theo Quyết định số 96/QĐ-ĐHQTMĐ ngày 05/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
Tên chương trình:

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

(Bachelor of Electronics and Telecommunications Engineering)

Trình độ đào tạo: Đại học
Mã số ngành đào tạo: 7520207
Tên văn bằng:

Cử nhân Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

(Bachelor of Science in Electronics and Telecommunication Engineering)

Loại hình đào tạo: Chính quy
Đơn vị đào tạo: Khoa Kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông sử dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực điện tử, vi mạch bán dẫn, các hệ thống số và mạng viễn thông để tạo nên các thiết bị và sản phẩm đa dạng như là điện thoại thông minh, máy tính bảng, các thiết bị gia dụng thông minh, xe tự hành, thiết bị vệ tinh, thiết bị chẩn đoán ảnh y tế, giúp cho việc trao đổi thông tin giữa con người với nhau diễn ra thuận lợi trong điều kiện không gian – thời gian khác nhau và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cuộc sống hàng ngày của con người trên toàn cầu.

Cử nhân ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Electronics & Telecommunications Engineering, ETE) tại Trường Đại học Quốc tế Miền đông (EIU) có khả năng thiết kế vi mạch điện tử, nắm bắt các công nghệ kỹ thuật điện tử tiên tiến, xây dựng và vận hành, bảo trì các hệ thống điện tử – viễn thông như là mạng viễn thông, hệ thống IoT, hệ thống nhúng. Theo học ngành này, sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn về các lĩnh vực chuyên sâu: thiết kế vi mạch, hệ thống viễn thông, kỹ thuật cao tần và anten, hệ thống nhúng, xử lý tín hiệu và hình ảnh. Ngoài ra, cử nhân ngành KT ĐTVT EIU còn có kỹ năng lập trình hệ thống và phát triển ứng dụng di động.

Thời lượng đào tạo: 4 năm (không kể thời gian học anh văn đạt yêu cầu chuẩn đầu ra IELTS 6.0). Một năm học gồm 3 học kỳ chính và một học kỳ hè. Mỗi học kỳ chính: 12 tuần; Học kỳ hè: 10 tuần. Tổng số tín chỉ: 190.

Học phí: 22.000.000 đồng/năm*. Học phí không thay đổi trong suốt niên khóa. Học phí chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có).

Định hướng đào tạo của các chuyên ngành thuộc ngành KT ĐTVT:

+ Thiết kế vi mạch: Thiết kế các vi mạch số và tương tự, tính toán các thông số mạch và phân tích hoạt động của linh kiện bán dẫn, tối ưu hóa các thuật toán trong thiết kế layout vi mạch, thành thạo quy trình sản xuất vi mạch.

+ Hệ thống nhúng: Thiết kế phần cứng, phát triển phần mềm, xây dựng mạch tích hợp trong các hệ thống nhúng. Phát triển các ứng dụng hệ thống nhúng ô tô, hệ thống nhúng trong IoT, hệ thống nhúng y tế.

+ Hệ thống viễn thông: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và vận hành hệ thống truyền thông, mạng viễn thông (mạng di động 5G, mạng cáp quang), mạng cơ sở hạ tầng, và các dịch vụ truyền thông.

+ Kỹ thuật cao tần và anten: Phân tích, thiết kế và chế tạo các mạch và hệ thống cao tần. Thực hiện mô phỏng trường điện từ, thiết kế anten dựa trên lý thuyết ống dẫn sóng. Nghiên cứu, tính toán và vận hành các hệ thống truyền thông không dây, thông tin vệ tinh, hệ thống radar, viễn thám.

+ Xử lý tín hiệu và hình ảnh: Phát triển các kỹ thuật biểu diễn, chuyển đổi và xử lý tín hiệu và hình ảnh, âm thanh, video. Ứng dụng trong các hệ thống đa phương tiện, xử lý ảnh y tế như kỹ thuật điện não đồ và cộng hưởng từ. Phát triển các giải thuật xử lý tín hiệu và hình ảnh sử dụng các phương pháp học máy và học sâu, lập trình các kiến trúc mạng nơron sâu sử dụng các phần mềm thư viện phổ biến.

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG 

+ Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông tại EIU có tiêu chuẩn chất lượng đào tạo cao, được xây dựng dựa trên khung các chương trình ngành Electrical & Computer Engineering đã đạt chuẩn ABET thuộc các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật tại Hoa Kỳ:

 • Kết hợp cân bằng giữa kiến thức nền tảng về toán học và khoa học tự nhiên, nguyên lý thiết kế và tính toán kỹ thuật, tư duy lập trình và kiến thức cơ sở ngành vững chắc trong lĩnh vực điện tử, hệ thống số và truyền tin;
 • Cơ hội lựa chọn các chuyên ngành chuyên sâu đa dạng: Thiết kế vi mạch, Hệ thống viễn thông, Xử lý tín hiệu và hình ảnh, Kỹ thuật cao tần và anten, Hệ thống nhúng;
 • Có kiến thức đủ rộng trong lĩnh vực điện tử – viễn thông lẫn đủ sâu trong chuyên ngành đã lựa chọn, được tiếp cận với công nghệ kỹ thuật tiên tiến như mạng không dây, mạng di động 4G, 5G, truyền thông quang, thiết kế vi mạch số và tương tự, kỹ thuật cao tần, antenna và viễn thám, kỹ thuật phân tích và xử lý tín hiệu và hình ảnh ứng dụng học máy và học sâu, kỹ thuật hình ảnh y học;
 • Chương trình chú trọng tích hợp kỹ năng thực hành (lắp đặt, vận hành, thiết kế, lập trình C/C++/MATLAB/Python/Java) và nghiên cứu theo mô hình học tập dựa trên dự án, rèn luyện cho sinh viên tư duy kỹ thuật, các kiến thức bổ trợ và các kỹ năng mềm cần thiết để thành công trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại;
 • Sinh viên được chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động thực tế trong ngành thông qua các cơ hội kiến tập, thực tập kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử – viễn thông; cơ hội việc làm vượt trội tại các công ty, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực điện tử – viễn thông.

+  Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng anh IELTS 6.0, tạo lợi thế cạnh tranh, dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế. Cơ sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

+ Chương trình có các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành phong phú và chuyên sâu, phục vụ hoạt động giảng dạy của 05 chuyên ngành: Electrical & Electronics Workshop, Fabrication Laboratory (FabLab), Electronics Lab, Microprocessors Lab, Communication Systems Lab (CSL), IC Design Lab (ICD), Embedded Systems Lab (ESL), RF Engineering & Antenna Lab (RFA), Signal & Image Processing Lab (SIP). Ngoài ra, còn được sự hỗ trợ của các trung tâm khoa học công nghệ trực thuộc EIU.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, bổ sung cập nhật kiến thức mới thường xuyên giúp nâng cao năng lực của sinh viên.

+ Cơ hội theo đuổi học tập bậc sau đại học ở các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước.

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên đạt được:

            PLO 1. Vận dụng các kiến thức lý luận chính trị và khoa học xã hội, hiểu biết về pháp luật vào cuộc sống và chuyên môn nghề nghiệp; vận dụng kiến thức về quốc phòng, an ninh để phát huy tinh thần yêu nước; thể hiện khả năng tự rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe bản thân.

            PLO 2. Áp dụng các kiến thức toán học và khoa học tự nhiên để mô tả, tính toán và mô phỏng các quá trình, thành phần, hệ thống thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử – viễn thông.

            PLO 3. Nhận diện, xác định và mô hình hóa các vấn đề thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, phân tích và đánh giá các quá trình, thành phần, hệ thống tương ứng.

            PLO 4. Thiết kế và đánh giá các thành phần, hệ thống và giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, đáp ứng các yêu cầu đặc tả kỹ thuật mong muốn và các ràng buộc kinh tế, môi trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi xã hội.

            PLO 5. Sử dụng các kỹ năng tổng quát (giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ, làm việc nhóm và quản lý dự án) để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.

            PLO 6. Sử dụng kỹ năng thực hành thành thạo để có thể thích ứng tốt với các công việc đặc thù của lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, trong bối cảnh phát triển của công nghệ kỹ thuật.

            PLO 7. Điều tra, nghiên cứu các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông một cách có hệ thống, bao gồm khảo sát tài liệu, thiết kế và tiến hành thí nghiệm, phân tích và giải thích các số liệu thực nghiệm thu thập được nhằm mô tả các quá trình, thành phần điện – điện tử và tổng hợp thông tin để rút ra kết luận hợp lệ.

            PLO 8. Nhận thức đạo đức nghề nghiệp liêm chính, hành xử chuyên nghiệp trong các tình huống liên quan kỹ thuật, thể hiện trách nhiệm xã hội.

            PLO 9. Nhận biết nhu cầu và thể hiện sự sẵn sàng học tập suốt đời; tự học, tự nghiên cứu kiến thức mới trong lĩnh vực rộng về điện tử – viễn thông.

           Ngoại ngữ: Sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông để tốt nghiệp phải đạt yêu cầu tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0.

Thực hành, thực tập

Sinh viên có thể sử dụng cơ sở vật chất, dữ liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy các học phần, môn học, thực hành, thực tập,… trong CTĐT tại các Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ như:

 • EIU Fablab,
 • Trung tâm các giải pháp bền vững Sembcorp-EIU,
 • Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0 (IIC),
 • Trung tâm sản xuất tiên tiến.

Bên cạnh đó, Trường thuộc hệ sinh thái Becamex nên có điều kiện phối hợp để sử dụng cơ sở vật chất, dữ liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy các môn học, thực hành, kiến tập hoặc thực tập trong CTĐT với các doanh nghiệp, bệnh viện thuộc Tổng công ty Becamex IDC như:

 • Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore,
 • Công ty cổ phần và công nghệ truyền thông VNTT,
 • Bệnh viện quốc tế Becamex,…

Phòng thực hành, thí nghiệm

Các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành hiện đại, phục vụ hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của chương trình:

I. HỆ THỐNG PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHỆM

1. HỆ THỐNG PLC

Bộ lập trình PLC cơ bản, nâng cao

Mạng truyền thông công nghiệp

Bộ điều khiển vị trí, servo, truyền động xoay chiều

Địa điểm: P. 201- B11

2. ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Bộ chuyển đổi công suất

Động cơ điện 1 chiều

Động cơ không đồng bộ

Bộ điều khiển động cơ

Bộ đo dòng/áp, công suất

Địa điểm: P. 302-304 – B11

3. LẮP ĐẶT ĐIỆN

Bộ lắp đặt điện công nghiệp

Tủ cung cấp điện

Tủ điện điều khiển và giám sát và vận hành máy phát điện

Địa điểm: P. 203 – B11

4. MÁY ĐIỆN

Máy biến áp 1 pha, 3 pha

Máy điện 1 chiều, xoay chiều

Máy điện không đồng bộ 3 pha

Mạch bảo hòa động cơ

Địa điểm: P. 215 – B11

5. KHÍ NÉN THỦY LỰC

Hệ thống piston-xy lanh và van điều khiển

Động cơ khí nén – thủy lực

Bộ điều khiển bằng khí nén – thủy lực

Địa điểm: P. 102 – B11

6. CHIẾU SÁNG

Hệ thống chiếu sáng thông minh

Hệ thống đo màu, độ rọi

Quả cầu tích hợp

Địa điểm: P. 217 – B11

7. CƠ ĐIỆN TỬ

Hệ thống điều khiển, thu thập dữ liệu và giám sát tự động

Cánh tay robot công nghiệp

Công nghệ RFID

Địa điểm: P. 102 – B11

8. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Linh kiện điện tử

Khuếch đại thuật toán

Bộ vi xử lý

Hệ thống đo lường

Địa điểm: P. 205 – 207 – B11

II. GIỚI THỆU CÁC TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO DÀNH CHO SINH VIÊN

1. IIC: Trung tâm đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 là nơi nghiên cứu-phát triển ứng dụng, cung cấp các giải pháp số hóa, tự động hóa hệ thống các thiết bị nhằm chuyển đổi công nghệ sản xuất; các giải pháp thu thập và phân tích dữ liệu hoạt động của hệ thống thiết bị nhằm tối ưu hiệu quả thực thi sản xuất của nhà máy và doanh nghiệp.

2. AMC: Trung tâm sản xuất tiên tiến là nơi cung cấp các giải pháp thiết kế, gia công chế tạo, đo lường, đảm bảo chất lượng trong cơ khí chế tạo máy. AMC được trang bị nhiều chủng loại thiết bị hiện đại nhất hiện nay bao gồm: Thiết bị CNC (3, 4, 5 trục), thiết bị CAD/CAM, thiết bị gia công cơ (tiện, phay, bào), thiết bị đo lường và quản lý chất lượng (CMM), thiết bị sản xuất sản phẩm nhựa, thiết bị xử lý bề mặt, sơn, nhiệt luyện…

3. SSC: Trung tâm các giải pháp bền vững Sembcorp – EIU hỗ trợ đào tạo, đáp ứng đa dạng các nhu cầu nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới, bền vững. Trung tâm được trang bị hệ thống thiết bị giảng dạy hiện đại về điện gió, điện mặt trời, hệ thống chuyển đổi và lưu trữ điện năng. Ngoài ra, trung tâm còn được trang bị các thiết bị phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử công suất như dao động ký, đầu dò vi sai, đầu đo dòng, phần mềm thiết kế PLECS và KIT DSP để lập trình điều khiển các mạch chuyển đổi DC/AC, DC/DC, AC/AC, AC/DC…

4. FabLab: Phòng thí nghiệm chế tác mở, trang bị máy móc thiết bị như in 3D, laser, tiện, phay, dụng cụ đo lường điện, điện tử… hỗ trợ sinh viên chế tạo thử nghiệm các ý tưởng từ đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp và các ý tưởng phát triển sản phẩm khác. Sinh viên được sử dụng không gian làm việc và thiết bị tại FabLab miễn phí trong suốt quá trình học tại trường. Sinh viên sử dụng các thiết bị và không gian tại FabLab cho các hoạt động học tập với phương châm học từ thực hành, thực hành để học.

Sinh viên tốt nghiệp  ngành Kỹ thuật Điện tử-Viễn thống có khả năng làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia về hạ tầng viễn thông (Viettel, VNPT, Nokia, Huawei, Ericsson) hoặc các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử và công nghệ bán dẫn nói chung cũng như các lĩnh vực chuyên sâu như thiết kế mạch, hệ thống nhúng và IoT, lập trình hệ thống (Robert Bosch GmbH, Onsemi, FPT, Intel, IBM, Samsung, Apple, Nvidia, Jabil, BOS Semiconductors, Marvell Technology, TMA Solutions, DEK Technologies). Các vị trí việc làm có thể đảm nhận như sau:

 • Kỹ sư điện tử thiết kế, phát triển và kiểm tra phần cứng cho các vi mạch điện tử;
 • Kỹ sư thiết kế, phát triển, kiểm tra và giám sát các thiết bị và hệ thống điện tử – viễn thông dân dụng như là máy tính, TV, radio, các hệ thống viễn thông và định vị, các hệ thống radar;
 • Kỹ sư mạng viễn thông chuyên thiết kế, lắp đặt, cấu hình và cài đặt các thiết bị phần cứng và module phần mềm được sử dụng trong việc truyền dữ liệu;
 • Kỹ sư chuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm điện – điện tử, hệ thống viễn thông, giám sát chặt chẽ các quy trình thiết kế, lắp đặt và thực hiện sản phẩm;
 • Kỹ sư giám sát việc bảo trì và sửa chữa các hệ thống, thiết bị, sản phẩm điện – điện tử trong một tổ chức, hỗ trợ kỹ thuật và lắp đặt;
 • Quản lý hoạt động kinh doanh và tư vấn kỹ thuật các sản phẩm điện tử – viễn thông.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp tại EIU với chuẩn đầu ra IELTS 6.0 cũng có thể tiếp tục học sau đại học ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hoặc có thể khởi nghiệp bằng cách lập doanh nghiệp để hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông sẽ được tuyển sinh từ năm học 2024-2025, với kỳ vọng đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động năng động và ngày càng mở rộng trong khu vực. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tương đương, có đủ sức khoẻ và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo Quy chế tuyển sinh hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tự chủ tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Tổng chỉ tiêu dự kiến cho khóa đầu tiên (năm học 2024-2025) là 80, và sẽ tăng dần trong 5-10 năm tới theo lộ trình phát triển của Trường.

Đối tượng dự tuyển

– Đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

– Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức THPT theo quy định của pháp luật (tham gia và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm hiện hành).

Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau

– Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học trong năm dự tuyển;

– Có đủ sức khỏe để học tập;

– Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Phương thức

– Trường tổ chức xét tuyển bằng các phương thức chính sau: phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; phương thức xét tuyển theo kết quả học tập  học bạ THPT; phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia – Tp. Hồ Chí Minh; và phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

– Thông tin về đối tượng tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện nhận hồ sơ, nguyên tắc xét tuyển và các thông tin cần thiết cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của Trường được công bố mỗi năm.

Xem các thông tin tuyển sinh tại: Tuyển sinh EIU