Ngành Kỹ thuật Cơ khí trình độ đại học được tổ chức đào tạo theo quyết định số 96/QĐ-ĐHQTMĐ ngày 05/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí
Tên chương trình:

Kỹ thuật Cơ khí

(Mechanical Engineering)

Trình độ đào tạo: Đại học
Mã số ngành đào tạo: 7520103
Tên văn bằng:

Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí

(Bachelor of Mechanical Engineering)

Loại hình đào tạo: Chính quy
Đơn vị đào tạo: Khoa Kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật cơ khí cung cấp khối kiến thức vững chắc về khoa học kỹ thuật bao gồm  cơ học, sức bền, vật liệu, nhiệt, điện, điện tử. Trong đó, kiến thức về thiết kế, gia công chế tạo và hệ thống năng lượng được chú trọng. Sự hiểu biết về những khối kiến thức này cho phép các cử nhân cơ khí thiết kế, chế tạo các bộ phận của hệ thống hoặc toàn bộ hệ thống; lập kế hoạch sản xuất và sử dụng năng lượng cho máy móc và các hệ thống cơ khí, năng lượng.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí tại EIU được thiết kế cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên được tiếp cận và trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí còn được phát triển nhận thức về các vấn đề xã hội và nhân văn liên quan đến kinh doanh, môi trường, chính phủ, lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa và quan hệ quốc tế; trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức.

Định hướng đào tạo của các chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí:

Thiết kế cơ khí: đào tạo kiến thức bao quát về vật lý và khoa học kỹ thuật, luyện tập khả năng tổng hợp thông tin và kỹ năng mô hình hóa (CAD), phân tích trên máy tính (CAE) để tạo ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề trong lĩnh vực cơ khí. Người học được đào tạo quy trình thiết kế từ việc tạo ra ý tưởng đến thiết kế chi tiết, lựa chọn quy trình gia công chế tạo, lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo chất lượng và vòng đời sản phẩm trên cơ sở xem xét các yếu tố kinh tế, sức khỏe, an toàn, xã hội, môi trường và cộng đồng.

Gia công chế tạo:. đào tạo những kiến thức và kỹ thuật gia công tiên tiến như cắt gọt CNC, laser, tạo mẫu nhanh 3D,… và những phương pháp đo lường kiểm tra hiện đại được tích hợp trong hệ thống phần mềm gia công mới nhất. Sinh viên có cơ hội thực tập thực tế trong trung tâm sản xuất tiên tiến của trường. Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo kiến thức tổng quát từ thiết kế, vật liệu, điều khiển, thống kê, trách nhiệm nghề nghiệp… làm quen với việc gia công chế tạo trong thời đại số, tạo nền tảng cho việc tiếp xúc với sự phát triển của khoa học công nghệ trong hiện tại và tương lai.

Hệ thống năng lượng: đào tạo các kiến thức chuyên sâu mang tính ứng dụng cao giúp người học có thể thiết kế và phân tích hệ thống truyền nhiệt, hệ thống chuyển đổi năng lượng, điều hòa không khí và các hệ thống cơ khí liên quan đến nhiệt và lưu chất khác. Sinh viên lựa chọn chuyên ngành này có khả năng thiết kế các thiết bị, quy trình, hệ thống và giải pháp về hấp thụ, chuyển đổi, phân phối và lưu trữ năng lượng đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất công nghiệp và trong cuộc sống.

Thời lượng đào tạo: 4 năm (không kể thời gian học anh văn đạt yêu cầu chuẩn đầu ra IELTS 6.0). Một năm học gồm 3 học kỳ chính và một học kỳ hè. Mỗi học kỳ chính: 12 tuần; Học kỳ hè: 10 tuần. Tổng số tín chỉ: 186.

Học phí: 22.000.000 đồng/năm. Học phí không thay đổi trong suốt niên khóa. Học phí chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có).

ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ  

 • Chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng kiến thức tổng quát và có các chuyên ngành chuyên sâu: Thiết kế cơ khí, Gia công chế tạo, Hệ thống năng lượng.
 • Chương trình được thiết kế hợp lý giữa hàm lượng lý thuyết và thực hành dựa theo chuẩn ABET, chuẩn năng lực và khung chương trình của các trường của Mỹ.
 • Chương trình trình đào tạo chú trọng phát triển tư duy thiết kế kỹ thuật, kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên.
 • Sinh viên được thực hành trên thiết bị hiện đại với các công nghệ gia công (Gia công phay tiện CNC, gia công điện cực EDM, gia công lazer, thép tấm, ép nhựa, công nghệ hàn; hệ thống phần mềm tính toán thiết kế tiên tiến (AutoCAD, Solidworks, CAD/CAM/CNC, FEM); hệ thống đo kiểm quản lý chất lượng tự động, hiện đại có độ tin cậy cao.
 • Sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động học tập trải nghiệm tại các quốc gia có nền công nghiệp công nghệ phát triển như Mỹ, Nhật bản, Hàn quốc, Singapore…

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên đạt được:

PLO 1. Vận dụng các kiến thức lý luận chính trị và khoa học xã hội, hiểu biết về pháp luật vào cuộc sống và chuyên môn nghề nghiệp; Hiểu biết về quốc phòng, an ninh để phát huy tinh thần yêu nước; Có kiến thức về tự rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe bản thân.

PLO 2. Vận dụng các kiến thức toán học và khoa học tự nhiên để mô tả và giải quyết các vấn đề trong các thành phần, quá trình và các hệ thống thuộc lĩnh vực cơ khí.

PLO 3. Vận dụng kiến thức chuyên môn để nhận diện, phân tích, đánh giá và giải quyết các thành phần, quá trình và các hệ thống trong lĩnh vực cơ khí, năng lượng.

PLO 4. Thiết kế các thành phần, hệ thống, và quá trình đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật mong muốn và các ràng buộc về: kinh tế, môi trường, xã hội, chính sách, đạo đức, sức khỏe và an toàn, khả năng sản xuất và tính bền vững.

PLO 5. Giao tiếp, truyền đạt hiệu quả và phù hợp bằng lời nói, văn bản, đa phương tiện với các bên liên quan trong môi trường kỹ thuật và xã hội; Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong trao đổi về các vấn đề chuyên môn.

PLO 6. Thể hiện khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm và quản lý công việc hiệu quả nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đặt ra.

PLO 7. Thực hiện thuần thục các thao tác nghề cơ bản và sử dụng thành thạo các dụng cụ, máy công cụ, thiết bị chuyên dụng, phần mềm kỹ thuật để thí nghiệm, mô phỏng, thiết kế, chế tạo và kiểm soát chất lượng trong lĩnh vực cơ khí.

PLO 8. Vận dụng đầy đủ việc phản biện, đánh giá chất lượng công tác chuyên môn; Thiết kế và thực hiện thí nghiệm, phân tích số liệu thực nghiệm, và sử dụng

PLO 9. Hành xử có trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể và có đạo đức nghề nghiệp, nhận thức đạo đức nghề nghiệp liêm chính, hành xử chuyên nghiệp trong các tình huống liên quan kỹ thuật.

PLO 10. Lập kế hoạch, quản lý việc thực hiện kế hoạch, tự học, tự nghiên cứu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết; sử dụng chiến lược học tập hiệu quả.

Ngoại ngữ : Sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí để tốt nghiệp phải đạt yêu cầu tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0.

Thực hành, thực tập

Sinh viên có thể sử dụng cơ sở vật chất, dữ liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy các học phần, môn học, thực hành, thực tập,… trong CTĐT tại các Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ được đầu tư trang thiết bị hiện đại với đầy đủ các máy phục vụ thực hành khoan, tiện, phay, mài truyền thống và CNC, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo. Cụ thể:

 • EIU Fablab,
 • Trung tâm các giải pháp bền vững Sembcorp-EIU,
 • Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0 (IIC),
 • Trung tâm sản xuất tiên tiến.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật là Trường thuộc hệ sinh thái Becamex nên có điều kiện phối hợp để sử dụng cơ sở vật chất, dữ liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy các môn học, thực hành, kiến tập hoặc thực tập trong CTĐT với các doanh nghiệp, bệnh viện thuộc Tổng công ty Becamex IDC như:

 • Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore,
 • Công ty cổ phần và công nghệ truyền thông VNTT,
 • Bệnh viện quốc tế Becamex, …

Phòng thực hành, thí nghiệm

Các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành hiện đại, phục vụ hoạt động giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của chương trình:

I. HỆ THỐNG PHÒNG THỰC HÀNH, THÍ NGHỆM

1. HỆ THỐNG PLC

Bộ lập trình PLC cơ bản, nâng cao

Mạng truyền thông công nghiệp

Bộ điều khiển vị trí, servo, truyền động xoay chiều

Địa điểm: P. 201- B11

2. ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Bộ chuyển đổi công suất

Động cơ điện 1 chiều

Động cơ không đồng bộ

Bộ điều khiển động cơ

Bộ đo dòng/áp, công suất

Địa điểm: P. 302-304 – B11

3. LẮP ĐẶT ĐIỆN

Bộ lắp đặt điện công nghiệp

Tủ cung cấp điện

Tủ điện điều khiển và giám sát và vận hành máy phát điện

Địa điểm: P. 203 – B11

4. MÁY ĐIỆN

Máy biến áp 1 pha, 3 pha

Máy điện 1 chiều, xoay chiều

Máy điện không đồng bộ 3 pha

Mạch bảo hòa động cơ

Địa điểm: P. 215 – B11

5. KHÍ NÉN THỦY LỰC

Hệ thống piston-xy lanh và van điều khiển

Động cơ khí nén – thủy lực

Bộ điều khiển bằng khí nén – thủy lực

Địa điểm: P. 102 – B11

6. CHIẾU SÁNG

Hệ thống chiếu sáng thông minh

Hệ thống đo màu, độ rọi

Quả cầu tích hợp

Địa điểm: P. 217 – B11

7. CƠ ĐIỆN TỬ

Hệ thống điều khiển, thu thập dữ liệu và giám sát tự động

Cánh tay robot công nghiệp

Công nghệ RFID

Địa điểm: P. 102 – B11

8. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Linh kiện điện tử

Khuếch đại thuật toán

Bộ vi xử lý

Hệ thống đo lường

Địa điểm: P. 205 – 207 – B11

II. GIỚI THỆU CÁC TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO DÀNH CHO SINH VIÊN

1. IIC: Trung tâm đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 là nơi nghiên cứu-phát triển ứng dụng, cung cấp các giải pháp số hóa, tự động hóa hệ thống các thiết bị nhằm chuyển đổi công nghệ sản xuất; các giải pháp thu thập và phân tích dữ liệu hoạt động của hệ thống thiết bị nhằm tối ưu hiệu quả thực thi sản xuất của nhà máy và doanh nghiệp.

2. AMC: Trung tâm sản xuất tiên tiến là nơi cung cấp các giải pháp thiết kế, gia công chế tạo, đo lường, đảm bảo chất lượng trong cơ khí chế tạo máy. AMC được trang bị nhiều chủng loại thiết bị hiện đại nhất hiện nay bao gồm: Thiết bị CNC (3, 4, 5 trục), thiết bị CAD/CAM, thiết bị gia công cơ (tiện, phay, bào), thiết bị đo lường và quản lý chất lượng (CMM), thiết bị sản xuất sản phẩm nhựa, thiết bị xử lý bề mặt, sơn, nhiệt luyện…

3. SSC: Trung tâm các giải pháp bền vững Sembcorp – EIU hỗ trợ đào tạo, đáp ứng đa dạng các nhu cầu nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới, bền vững. Trung tâm được trang bị hệ thống thiết bị giảng dạy hiện đại về điện gió, điện mặt trời, hệ thống chuyển đổi và lưu trữ điện năng. Ngoài ra, trung tâm còn được trang bị các thiết bị phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử công suất như dao động ký, đầu dò vi sai, đầu đo dòng, phần mềm thiết kế PLECS và KIT DSP để lập trình điều khiển các mạch chuyển đổi DC/AC, DC/DC, AC/AC, AC/DC…

4. FabLab: Phòng thí nghiệm chế tác mở, trang bị máy móc thiết bị như in 3D, laser, tiện, phay, dụng cụ đo lường điện, điện tử… hỗ trợ sinh viên chế tạo thử nghiệm các ý tưởng từ đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp và các ý tưởng phát triển sản phẩm khác. Sinh viên được sử dụng không gian làm việc và thiết bị tại FabLab miễn phí trong suốt quá trình học tại trường. Sinh viên sử dụng các thiết bị và không gian tại FabLab cho các hoạt động học tập với phương châm học từ thực hành, thực hành để học.

Với lợi thế chuẩn tiếng anh IELTS 6.0, sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Kỹ thuật Cơ khí có cơ hội làm việc ở các công ty nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia (TTI, Omron, Festo, Bosch, Hyundai, GL, Posco, Colgate, Wu’s Tech,  …), học nâng cao (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở nước ngoài, làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, hoặc tự nâng cao trình độ và khởi nghiệp.

Vị trí việc làm

 • Kỹ sư thiết kế cơ khí
 • Kỹ sư vận hành máy CNC
 • Kỹ sư phòng QC: kiểm tra chất lượng sản phẩm
 • Kỹ sư bán hàng kỹ thuật
 • Kỹ sư dự án
 • Kỹ sư tư vấn các giải pháp kỹ thuật.
 • Quản lý sản xuất, quản lý dự án, hoặc khởi nghiệp.
 • Chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục.
 • Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp tại EIU với chuẩn tiếng anh IELTS 6.0 có thể tiếp tục học sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở nước ngoài.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí sẽ được tuyển sinh từ năm học 2024-2025, với kỳ vọng đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động năng động và ngày càng mở rộng trong khu vực. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tương đương, có đủ sức khoẻ và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo Quy chế tuyển sinh hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tự chủ tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Tổng chỉ tiêu dự kiến cho khóa đầu tiên (năm học 2024-2025) là 80, và sẽ tăng dần trong 5-10 năm tới theo lộ trình phát triển của Trường.

Đối tượng dự tuyển:

–    Đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

–    Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức THPT theo quy định của pháp luật (tham gia và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm hiện hành).

Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

–    Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học trong năm dự tuyển;

–    Có đủ sức khỏe để học tập;

–    Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Phương thức

–    Trường tổ chức xét tuyển bằng các phương thức chính sau: phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; phương thức xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ THPT; phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia – Tp. Hồ Chí Minh; và phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

– Thông tin về đối tượng tuyển sinh, phạm vi tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện nhận hồ sơ, nguyên tắc xét tuyển và các thông tin cần thiết cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của Trường được công bố mỗi năm.

Xem thông tin tuyển sinh tại: Tuyển sinh EIU