A. Khóa học trong lĩnh vực Hệ thống khí nén

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc và chức năng của các thành phần khí nén và điện khí nén được sử dụng trong tự động hóa. Người học cũng sẽ có thể đọc, thiết kế và xây dựng các mạch khí nén đơn giản.

Đối tượng học

Người vận hành máy, kỹ thuật viên, nhà thiết kế và kỹ sư

Nội dung khóa học

Đặc điểm của hệ thống khí nén:

 • Thuộc tính của máy nén khí
 • Ưu và nhược điểm của máy nén khí
 • Cấu trúc và luồng tín hiệu của hệ thống khí nén

Tạo khí, phân phối và sự chuẩn bị:

 • Các loại máy nén khí và máy sấy khác nhau.
 • Thiết kế hệ thống đường ống
 • Vai trò của các đơn vị cung cấp

Cấu tạo và nguyên lý của van khí nén:

 • Van điều khiển hướng
 • Van một chiều
 • Van điều khiển lưu lượng
 • Van điều khiển áp suất
 • Van kết hợp
 • Xây dựng và nguyên tắc của các yếu tố khi hoạt động
 • Hệ thống khí nén cơ bản

Đặc điểm của hệ thống điện- khí nén

Các thành phần và lắp ráp trong phần điều khiển tín hiệu điện:

 • Công tắc điện
 • Bộ đóng ngắt điện
 • Rơ le điện
 • Cảm biến cơ bản
 • Van điều khiển hướng hoạt động bằng điện từ
 • Ký hiệu điện và khí nén theo tiêu chuẩn ISO 1219
 • Phát triển và bố trí các mạch điều khiển cơ bản:
 • Mạch khí nén cơ bản
 • Mạch điện khí nén

Hoạt động của mạch tuần tự trong khí nén:

 • Miêu tả trình tự làm việc
 • Mô phỏng và làm các bài tập thực hành

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Có kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cơ bản

Thời gian 3 ngày (24 giờ)

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho người học các kiến thức về việc hiểu các hệ thống khí nén từ góc độ bảo trì, một cách tiếp cận có hệ thống để bảo trì, xử lý sự cố và thiết kế các mạch khí nén.

Đối tượng học

Nhân viên công nghiệp, nhân viên bảo trì, kỹ thuật viên, vận hành, thiết kế và kỹ sư

Nội dung khóa học

Sự chuẩn bị khi nén khí:

 • Làm sạch khí
 • Bình chứa khí nén
 • Làm khô không khí
 • Phân phối khí nén
 • Tính toán chiều dài ống
 • Đơn vị cung cấp khí

Chức năng và xây dựng thiết bị khí nén:

 • Van điều khiển hướng
 • Các loại van khí nén khác
 • Bộ truyền động khí nén

Phương pháp phát triển hệ thống khí nén:

 • Điều khiển dạng chuỗi
 • Thiết kế và bố trí sơ đồ mạch

Yêu cầu bảo trì hệ thống khí nén:

Hoạt động của mạch tuần tự khí nén:

 • Hoạt động tuần tự
 • Các phương pháp tiêu biểu
 • Thiết kế sử dụng phương pháp điều khiển theo tầng

Chức năng và thành phần các thiết bị điện:

 • Công tắc và bộ đóng ngắt
 • Các loại cảm biến chung
 • Van điều khiển hướng hoạt động bằng điện từ

Ký hiệu điện và khí nén theo tiêu chuẩn ISO1219

Phương pháp thiết kế hệ thống điện- khí nén:

 • Phương pháp khí nén
 • Phương pháp điều khiển điện
 • Phương pháp xếp tầng điều khiển điện
 • Phương pháp động cơ bước trong điều khiển điện

Mô phỏng và làm các bài tập thực hành

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Có kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cơ bản

Thời gian 3 ngày (24 giờ)

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho người học các kiến thức rộng hơn về các hệ thống điều khiển khí nén cơ bản và khí nén nâng cao cũng như để phát triển khả năng thiết kế, lắp ráp và vận hành các chương trình điều khiển. Người tham gia sẽ có thể hiểu và lắp ráp các mạch với các điều kiện bổ sung.

Đối tượng học

Các kỹ sư, kỹ thuật viên và giám sát viên tham gia thiết kế hệ thống điều khiển khí nén

Nội dung khóa học

Chức năng và các đặc tính của các thành phần điện – khí nén:

 • Các bộ phận dùng để cấp khí
 • Van điều hướng
 • Các loại van khác
 • Công tắc và bộ đóng ngắt
 • Cảm biến điện
 • Thiết bị truyền động

Nguyên lý và định nghĩa trong kỹ thuật điều khiển: Tín hiệu và điều khiển dạng chuỗi

Ký hiệu điện và khí nén theo tiêu chuẩn ISO 1219

Mạch cơ bản của hệ thống khí nén

Các kiểu điều khiển: điều khiển tuần tự và điều khiển tín hiệu đối lập

Hệ thống điều khiển tuần tự:

 • Miêu tả các chuyển động tuần tự

Điều khiển tín hiệu với tín hiệu ngắt

Phương pháp thiết kế sơ đồ mạch cho điều khiển khí nén: phương pháp xếp tầng và phương pháp thay đổi thanh ghi và phương pháp ghi dịch

Mạch cơ bản của hệ thống điện- khí nén

Phương pháp thiết kế sơ đồ mạch hệ thống điện- khí nén:

 • Phương pháp khí nén
 • Phương pháp điều khiển điện
 • Phương pháp xếp tầng điều khiển điện
 • Phương pháp động cơ bước trong điều khiển điện

Kiểm soát với các điều kiện phụ trợ:

 • On/off và chế độ tự động
 • Chu kỳ đơn/ liên tục
 • Chế độ khẩn cấp, etc

Mô phỏng và làm các bài tập thực hành

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Có kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cơ bản

Yêu cầu hoàn thành trước 2 chương dưới đây:

 • PN11 – Hiểu về kỹ thuật khí nén trong tự động hóa
 • PN12 – Bảo trì phòng ngừa tổng thể của hệ thống khí nén

Thời gian 3 ngày (24 giờ)

B. Khóa học trong lĩnh vực Hệ thống thuỷ lực

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu trúc và chức năng của các thành phần thủy lực và điện cũng như phát triển khả năng đọc, thiết kế và xây dựng các mạch thủy lực đơn giản.

Đối tượng học

Người vận hành máy, kỹ thuật viên, nhà thiết kế và kỹ sư

Nội dung khóa học

Nguyên tắc vật lý cơ bản của thủy lực:

 • Số lượng và đơn vị vật lý trong thủy lực
 • Định luật vật lý cơ bản của thủy lực

Hệ thống thủy lực:

 • Hệ thống thủy lực cơ bản
 • Ưu điểm và nhược điểm của thủy lực

Các thành phần của gói năng lượng thủy lực

Đặc điểm và chức năng của bộ truyền động thủy lực

Đặc điểm và chức năng của van thủy lực:

 • Van điều khiển áp suất
 • Van điều khiển hướng
 • Van điều khiển lưu lượng
 • Van một chiều

Đặc điểm và chức năng của van thủy lực:

 • Công tắc điện và tiếp điểm
 • Cảm biến điện cơ bản
 • Van điều khiển hướng hoạt động bằng điện từ

Ký hiệu điện và thủy lực theo ISO 1219

Phát triển và bố trí các mạch điều khiển đơn giản:

 • Mạch thủy lực cơ bản
 • Mạch điện thủy lực
 • Mô phỏng và làm các bài tập thực hành

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Có kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cơ bản

Thời gian 3 ngày (24 giờ)

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho người học các kiến thức về các hệ thống điều khiển thủy lực, một cách tiếp cận có hệ thống để bảo trì, xử lý sự cố và thiết kế các mạch thủy lực.

Đối tượng học

Nhân viên công nghiệp, nhân viên bảo trì, kỹ thuật viên, vận hành, nhà thiết kế và kỹ sư

Nội dung khóa học

Nguyên tắc cơ bản của thủy lực:

 • Nguyên lý cơ bản của thủy lực
 • Chức năng và cấu tạo của các bộ phận được sử dụng trong phần cung cấp điện

Chức năng và bảo trì các thành phần thủy lực cần thiết:

 • Van điều khiển áp suất
 • Van điều khiển hướng
 • Van một chiều
 • Van điều khiển lưu lượng
 • Xi lanh thủy lực
 • Động cơ thủy lực
 • Các phụ kiện thủy lực

Chức năng và bảo trì các thành phần điện:

 • Công tắc và tiếp điểm
 • Cảm biến điện cơ bản
 • Van điều khiển hướng hoạt động bằng điện từ

Nhận diện lỗi và vị trí:

 • Truy tìm lỗi hệ thống
 • Giám sát trình tự hoạt động
 • Xử lý sự cố

Yêu cầu bảo trì hệ thống thủy lực

Ký hiệu điện và thủy lực theo ISO 1219

Phát triển và bố trí các mạch điều khiển đơn giản:

 • Chức năng logic điện

Mô phỏng và làm các bài tập thực hành

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Có kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cơ bản

Thời gian 3 ngày (24 hours)

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho người học các kiến thức rộng hơn về các hệ thống điều khiển thủy lực và điện-thủy lực phức tạp cũng như phát triển khả năng thiết kế, lắp ráp và vận hành các điều khiển cho phép người học có thể đọc và lắp ráp các mạch với các điều kiện bổ sung.

Đối tượng học

Kỹ sư, kỹ thuật viên và giám sát viên tham gia thiết kế hệ thống điều khiển thủy lực

Nội dung khóa học

Nguyên tắc cơ bản của thủy lực:

 • Nguyên tắc cơ bản và định luật vật lý của thủy lực

Đặc điểm và chức năng của bộ truyền động thủy lực

Đặc điểm và chức năng của van thủy lực:

 • Van điều khiển áp suất
 • Van điều khiển hướng
 • Van điều khiển lưu lượng
 • Van một chiều

Cấu trúc và nguyên tắc của các thành phần điện:

 • Công tắc điện và tiếp điểm
 • Cảm biến điện Sequence control system
 • Van điều khiển hướng hoạt động bằng điện từ

Ký hiệu điện và thủy lực theo ISO 1219

Mạch thủy lực cơ bản

Phát triển và bố trí các mạch điều khiển đơn giản:

 • Phát triển các bước
 • Cấu trúc hệ thống

Thiết kế hệ thống điện – thủy lực:

 • Hàm logic
 • Chức năng ghi nhớ / chốt
 • Điều khiển mạch từ xa

Kiểm soát với các điều kiện phụ trợ:

 • On/off và chế độ tự động
 • Điều khiển công tắc áp suất

Mô phỏng và làm các bài tập thực hành

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Có kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cơ bản

Thời gian 3 ngày (24 giờ)

C. Khóa học trong lĩnh vực Cảm biến

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho người học có thể nhận dạng các cảm biến khác nhau và ứng dụng của chúng trong các tình huống công nghiệp đa dạng. Các buổi thực hành về cách sử dụng các thiết bị này sẽ được cung cấp trong khóa học.

Đối tượng học

Người vận hành máy, kỹ thuật viên, nhà thiết kế và kỹ sư

Nội dung khóa học

 • Cơ bản về cảm biến
 • Các cảm biến tiệm cận nhị phân
 • Các cảm biến tiệm cận tương tự
 • Các cảm biến đo khoảng cách
 • Các cảm biến lực
 • Các cảm biến áp suất
 • Kỹ thuật kết nối và làm mạch
 • Các cảm biến thông minh
 • Các bài tập mô phỏng và thực hành

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt cơ bản

Thời gian 4 ngày (32 giờ)

D. Khóa học trong lĩnh vực Cơ điện tử

Mục tiêu của khóa học

Để cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc và vận hành PLC. Người học sẽ hiểu được các thiết bị ngõ vào, ngõ ra và hoạt động của PLC. Người học cũng có thể viết, nhập và thực thi các hàm logic cơ bản theo tiêu chuẩn IEC 61131-3.

Đối tượng học

Kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên bảo trì, thiết kế và đào tạo.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về Bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC)
 • Thiết kế và chế độ hoạt động của PLC
 • Thiết bị đầu vào và đầu ra
 • Giao diện cơ khí, khí nén/thủy lực và giao diện người-máy
 • Đọc sơ đồ mạch điện
 • Các ký hiệu ISO cho các phần tử tín hiệu, điều khiển và làm việc theo ISO 1219
 • Vận hành PLC
 • Ngôn ngữ lập trình theo IEC 61131-3
 • Lập trình các hàm logic đơn giản
 • Lập trình cơ bản với các tín hiệu cạnh, cài đặt và đặt lại, bộ định thời và bộ đếm
 • Các bài tập mô phỏng và thực hành

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cơ bản và tiếng Việt

Thời gian 4 ngày (32 giờ)

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho người học các kiến thức về cấu tạo và vận hành của Bộ điều khiển lập trình (PLC) và có thể chuyển các nhiệm vụ điều khiển thành các chương trình PLC. Học viên sẽ có thể viết, nhập và thực thi các chương trình ứng dụng dựa trên tiêu chuẩn IEC 61131-3. Việc sử dụng Hệ thống Sản xuất Mô-đun (MPS) sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng lập trình và khắc phục sự cố thực tế.

Đối tượng học

Người vận hành máy, kỹ thuật viên, nhà thiết kế và kỹ sư

Nội dung khóa học

 • Các chức năng và ứng dụng của PLC
 • Các thành phần và địa chỉ của PLC
 • Ngôn ngữ lập trình theo IEC 61131-3
 • Quy trình tạo một chương trình PLC
 • Lập trình tác vụ điều khiển từ các hàm logic đến tuần tự
 • Lập trình các tác vụ bổ sung
 • Lập trình hệ thống sản xuất mô-đun (MPS)
 • Đa nhiệm với PLC
 • Giao tiếp giữa các PLC
 • Kiểm tra hệ thống
 • Các bài tập mô phỏng và thực hành

 

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

 • Có kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng

tiếng Anh và tiếng Việt cơ bản.

 • Yêu cầu hoàn thành trước EN31 Lập trình PLC – Cơ bản hoặc tương đương

Thời gian 4 ngày (32 giờ)

Mục tiêu của khóa học

Để cung cấp cho người học cách viết, nhập và thực thi các chương trình ứng dụng sử dụng bộ điều khiển khả lập trình và giao diện người-máy (HMI). Việc sử dụng Hệ thống Vật lý-Internet sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng lập trình và khắc phục sự cố thực tế trong các hệ thống tự động.

Đối tượng học

Các kỹ sư, kỹ thuật viên và giám sát viên tham gia thiết kế hệ thống PLC.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu về PLC: phần cứng và phần mềm, thiết bị lập trình, cấu trúc chung của chương trình PLC
 • Định địa chỉ và kiểu dữ liệu PLC
 • Vận hành PLC
 • Lập trình tác vụ điều khiển
 • Đa nhiệm với PLC
 • Hệ thống điều khiển tuần tự
 • Lập trình cấu trúc
 • Giao diện người-máy (HMI)
 • Truyền thông công nghiệp và mạng
 • Giao tiếp giữa máy với máy thông qua Profinet
 • Các bài tập mô phỏng và thực hành

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cơ bản

Yêu cầu hoàn thành trước 2 chương dưới đây hoặc tương đương:

 • EN31 Lập trình PLC – Cơ bản
 • EN32 Lập trình PLC – Nâng cao

Thời gian 4 ngày (32 giờ)

E. Khóa học trong lĩnh vực Công nghệ 4.0

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các cuộc cách mạng công nghiệp và viễn cảnh tổng thể về khái niệm Công nghiệp 4.0 – một sự thay đổi mô hình cho nền sản xuất của tương lai, tích hợp công nghệ tự động hóa và công nghệ thông tin để cải thiện sản suất, hiệu quả và tính linh hoạt trong các quy trình sản xuất.

Đối tượng học

Các kỹ sư, nhà quản lý, giảng viên các cơ sở giáo dục và các giám sát viên.

Nội dung khóa học

Khái niệm cơ bản về Công nghiệp 4.0

Những khác biệt chính giữa Công nghiệp 3.0 và 4.0

Tổng quan về các yếu tố và công nghệ cốt lõi của Công nghiệp 4.0

 • Hệ thống nhận dạng dựa trên tần số sóng radio (RFIS)
 • Giao diện người-máy, HMI
 • Giao tiếp máy với máy M2M
 • Tích hợp theo chiều dọc và chiều ngang
 • Thực tế tăng cường

Minh họa các tính năng và lợi ích của tự động hóa tích hợp với các công nghệ của công nghiệp 4.0

Sự phát triển xã hội-công nghệ và kết quả

Phương pháp triển khai Công nghiệp 4.0

Phát triển năng lực theo định hướng Công nghiệp 4.0 và quản lý sự thay đổi

Yêu cầu đối với người học khi tham gia khoá học

Có kiến thức kỹ thuật cơ bản và có thể nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cơ bản

Thời gian 3 ngày (24 giờ)