Mã ngành: 7480102

Thời gian học: 4 năm

Tín chỉ tích lũy tối thiểu: 188 tín chỉ theo hệ Quarter – 3 học kỳ/năm (~ 125 tín chỉ theo hệ Semester – 2 học kỳ/năm)

Học phí: 22.000.000 đồng/năm*

*Học phí không thay đổi trong suốt niên khóa.

*Học phí chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có)

 Chương trình Cử nhân Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thiết kế, phát triển và bảo mật hệ thống mạng máy tính, mạng cảm biến không dây (WSNs) và Internet vạn vật (IoT). Sinh viên được học về các chuẩn giao tiếp, các giao thức, kiến trúc và mô hình mạng khác nhau đang được nghiên cứu, triển khai và ứng dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, nhiều khóa học chuyên sâu, đa dạng giúp sinh viên mở rộng thêm kiến thức, kỹ năng trong phân tích, đánh giá hiệu năng của các hệ thống mạng máy tính và truyền thông, có khả năng tìm hiểu và nghiên cứu các chủ đề mới. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc và nghiên cứu hiệu quả ở môi trường trong nước và quốc tế.

Chuẩn đầu ra

100% sinh viên đạt trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0 trước khi tốt nghiệp.

Sinh viên học tập trong môi trường hiện đại, hệ thống phòng thực hành hiện đại đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu, giờ thực hành chiếm tỷ lệ hơn 40%.

Sinh viên có nhiều cơ hội cùng làm việc với các giảng viên trong những dự án sáng tạo, nghiên cứu học thuật và tham gia hội nghị trong và ngoài nước.

Sinh viên được tạo điều kiện kiến tập và thực tập tại các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế bắt đầu từ năm 3.

Phòng thực hành với máy tính có cấu hình và tốc độ truy cập Internet cao.

Các công cụ lập trình luôn được cập nhật.

Các giảng đường lớn và phòng tự học cho sinh viên trang bị đầy đủ tiện nghi.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống mạng cho các doanh nghiệp, hệ thống điện toán đám mây, các ứng dụng Internet vạn vật (IoT), quản lý các dự án công nghệ thông tin, vận hành, quản trị và đảm bảo an ninh hệ thống mạng và truyền thông, thiết kế, lắp đặt và bảo trì hoạt động của các hệ thống mạng dữ liệu cho các doanh nghiệp, mạng cảm biến không dây và IoT.

Ngoài ra, sinh viên còn có thể tiếp tục học sau đại học trong hoặc ngoài nước, hoặc có thể khởi nghiệp bằng cách thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.