Hội thảo: Sử dụng năng lượng hiệu quả và chiếu sáng thông minh

  • Thời gian:9:00 to 12:00 19/07/2022
  • Địa điểm:102.B3
Hội thảo “Sử dụng năng lượng hiệu quả và chiếu sáng thông minh” thuộc dự án “Phát triển chương trình giáo dục về sử dụng năng lượng hiệu quả và chiếu sáng thông minh tại Việt Nam & Myanmar (DESL)”, đây là một dự án nhằm hiện đại hóa chương trình giảng dạy bằng cách phát triển các khóa học cùng phương pháp thực hành mới và sáng tạo trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng. Dự án đang được triển khai tại bốn trường đại học ở Việt Nam và hai trường đại học ở Myanmar với sự hợp tác của ba trường đại học Châu Âu.
Dự án DESL được đồng tài trợ bởi chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu u về “Hành động nâng cao năng lực trong giáo dục đại học (CBHE)”. Hành động này nhằm hỗ trợ hiện đại hóa, khả năng tiếp cận và quốc tế hóa giáo dục đại học ở các quốc gia đối tác nhằm góp phần phát triển tăng trưởng kinh tế xã hội bền vững.
Là một trong bốn trường đại học thành viên của dự án DESL tại Việt Nam, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông tổ chức hội thảo “Sử dụng năng lượng hiệu quả và chiếu sáng thông minh” với mục đích:
– Nâng cao nhận thức về việc sử dụng năng lượng chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng;
– Phát triển và cải tiến các khóa học mới về chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng;
– Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm để nâng cao môi trường học tập;
– Tăng cường và nâng cao kỹ năng và năng lực cho đội ngũ giảng viên;
– Tăng cường hợp tác giữa các Trường, đối tác doanh nghiệp và xã hội trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng.