Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh tham gia chương trình BUS 496 – Capstone: Business Strategy và các môn Capstone Project

Trong học kỳ 3, năm học 2022 – 2023, các bạn sinh viên đang tham gia chương trình BUS 496 – Capstone: Business Strategy và các môn Capstone Project của các chuyên ngành Marketing, Khởi nghiệp và Sáng tạo, Tài chính, Quản trị nguồn nhân lực đã thực hiện các nghiên cứu tình huống (case study) và dự án (project) tại các doanh nghiệp: Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ (Đầm Sen), Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease, Uyen Khang Villa Dalat, Công ty TNHH PORA, CAMSO và AIR CITY. 

Các dự án được thiết kế nhằm tạo cơ hội để sinh viên có được những trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, đồng thời ứng dụng những trải nghiệm đó cùng với các kiến thức đã học để đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề thực tế gặp phải trong môi trường kinh doanh thực sự. Cụ thể, sinh viên sẽ có các buổi trao đổi và làm việc chính thức cùng với doanh nghiệp để thu thập dữ liệu và tìm hiểu các vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải. Sau đó sẽ có khoảng thời gian để tổng hợp và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Kết thúc chương trình, sinh viên làm việc cùng khoa và doanh nghiệp để trình bày ý tưởng, đóng góp của mình. Thông qua đó, sinh viên hiểu được sự khác biệt chính giữa lý thuyết và công việc thực tế của từng chuyên ngành.

Phạm vi của dự án bao gồm nhiều chủ đề như sản xuất, dịch vụ, quản lý chuỗi cung ứng, tiếp thị, quản lý nguồn nhân lực, khách sạn, chăm sóc sức khỏe, tài chính và thương mại điện tử. Dự án kéo dài trong suốt một học kỳ cho phép sinh viên khám phá các lĩnh vực cụ thể mà cá nhân quan tâm, trau dồi khả năng giải quyết vấn đề, nâng cao khả năng nghiên cứu và cải thiện kỹ năng tổ chức, ra quyết định độc lập. 

Một số hình ảnh tại chương trình

Viết một bình luận