Trung tâm đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0 Việt Nam – Singapore (VSIIC) tại EIU

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp 4.0 Việt Nam-Singapore (VSIIC) tại EIU, được hợp tác thành lập giữa Becamex IDC, VSIP, EIU, Singapore Polytechnic International (SPI, đơn vị đào tạo hàng đầu Singapore) và Liên minh Chuyển đổi Thông minh i4.0 ((Smart i4.0 Transformation Alliance-SiTA) của Singapore.

EIU tham dự Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về Chính quyền địa phương (International Conference on Local Government – ICLG 2022)

EIU tham dự Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về Chính quyền địa phương (International Conference on Local Government – ICLG 2022) do Trường Quản lý công (COLA), Đại học Khon Kaen (KKU) và Conrad Adenauer Stiftung tổ chức tại Phuket, Thái Lan.

EIU và Trường Đại học Công nghiệp TPHMC phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế lần 2 năm 2022 với chủ đề: “Công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững” – The 2nd International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development – 2022 (ICATSD 2022)

EIU phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế: “Công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững” – The 2nd International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development – 2022 (ICATSD 2022).