Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả học tập trong học bạ bậc THPT

Theo kết quả học tập trong học bạ bậc THPT (đợt 2)

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả học tập trong học bạ bậc THPT

Theo theo kết quả thi ĐGNL ĐHQG HCM 2022 (đợt 2)

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 hệ Đại học chính quy  sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQG HCM 2022

Theo theo kết quả thi ĐGNL ĐHQG HCM 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy  sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQG HCM 2022

Theo kết quả học tập trong học bạ bậc THPT (đợt 1)

Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả học tập trong học bạ bậc THPT