Trang chủ / Đào tạo / Quy chế & quy định / Tóm tắt quy định về học phí và học bổng trường đại học quốc tế miền đông năm học 2012-2013

TÓM TẮT QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG NĂM HỌC 2012-2013

TÓM TẮT QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNGNĂM HỌC 2012-2013
(Trích Quy định về học phí và học bổng Becamex IDC cho sinh viên
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) 2012-2013 đã được Hiệu trưởng ký ban hành)
A. HỌC PHÍ
I. Học phí chuyên môn – văn hóa:
1. Hệ đại học:
- Khoa Quản trị kinh doanh: 30.000.000đ/ trung bình 50 tín chỉ chuyên môn- văn hóa/ năm học.
- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ: 20.000.000 đ/ trung bình 50 tín chỉ chuyên môn– vănhóa/ năm học.
- Khoa Điều dưỡng: 15.000.000 đ/ trung bình 50 tín chỉ chuyên môn-văn hóa/ năm học.
2. Hệ cao đẳng:
 - Khoa Quản trị kinh doanh: 23.500.000 đ/ trung bình 35 tín chỉ chuyên môn- văn hóa/ năm học.
- Khoa Kỹ thuật và Công nghệ: 13.500.000 đ/ trung bình 35 tín chỉ chuyên môn– vănhóa/ năm học.
- Khoa Điều dưỡng: 9.500.000 đ/ trung bình 35 tín chỉ chuyên môn-văn hóa/ năm học.
=>Mức học phí này ổn định cho sinh viên khóa 2012-2016.
Xem chi tiết về quy định tại đây 
Mẫu đăng ký học bổng chuyên ngành (tải tại đây)