EIU tham gia Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cụm Đông Nam Bộ năm 2023

Vừa qua, EIU đã cùng các bạn đoàn viên, thanh niên  tham dự Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cụm Đông Nam Bộ 2023. Chương trình không chỉ là không gian để giới thiệu, triển lãm các đề tài, sản phẩm sáng tạo mà còn là sân chơi giao lưu, học tập và trao đổi kiến thức về học thuật, nghiên cứu và sáng tạo cho thanh thiếu nhi vùng Đông Nam Bộ.

Tham gia chương trình, EIU đại diện Tỉnh Đoàn Bình Dương mang đến Liên hoan các sản phẩm, mô hình, những thành tựu nổi bật của khoa học kỹ thuật, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo như: Dobot, Alpha Robot và bộ  Dạy học micro:bit. Trong đó, Dobot là lệ thống cánh tay robot phân loại sản phẩm; Dạy học micro:bit là bộ thiết bị dạy STEM dành cho học sinh trung học cơ sở và Alpha Robot là Robot hình người dạy STEM. Bên cạnh đó, EIU đã giúp các bạn thanh thiếu nhi tìm hiểu về chương trình giáo dục STEM, về những giá trị mà STEM mang lại cho các bạn trong quá trình học như nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng mềm, khả năng sử dụng công nghệ, năng lực thích nghi và làm việc nhóm v.v..

Chương trình đã mang đến cho các bạn thanh thiếu nhi sân chơi bổ ích, trí tuệ cũng tạo cơ hội để các bạn tìm hiểu và cập nhật thêm nhiều kiến thức mới về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, góp phần bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho các bạn thanh thiếu nhi.

Một số hình ảnh tại Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cụm Đông Nam Bộ 2023

Viết một bình luận