EIU tham dự hội nghị quốc tế về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học

EIU tham dự hội nghị quốc tế về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học

Ngày 28 và 29/10/2021, đại diện cho trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), PGS.TS Lê Văn Hảo – Trưởng Bộ phận Học thuật xuất sắc EIU đã tham dự hội nghị quốc tế trực tuyến “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices”. Đây là hội nghị về lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học.

Hội nghị do Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc tế British Columbia (BCCIE, Canada) tổ chức, với sự tham gia của nhiều diễn giả là các nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục đại học từ nhiều nơi trên thế giới.

Hội nghị là không gian để thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu giữa các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đại học về những đổi mới được ứng dụng hiệu quả và thành công trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học.

Tại hội nghị, các chuyên gia và nhà nghiên cứu đã trao đổi về các ý tưởng đổi mới và và sự ứng dụng vào chiến lược quản lý – lãnh đạo; đảm bảo và kiểm định chất lượng, mối liên hệ giữa ngành giáo dục và các trường đại học cũng như ứng dụng công nghệ vào giáo dục công dân toàn cầu.

PGS. TS Lê Văn Hảo đã trình bày nghiên cứu “Integrating Sustainable Development Goals into Strategic Planning at Vietnamese HEIs” (tạm dịch: “Lồng ghép các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào Kế hoạch Chiến lược của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”).

Nghiên cứu của PGS. TS Lê Văn Hảo nhằm mục đích phản ánh vai trò quan trọng của giáo dục trong việc hỗ trợ các quốc gia đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (MTPTBV), đồng thời xác định những mục tiêu nào trong các MTPTBV có liên quan chặt chẽ đến các nhiệm vụ giáo dục đại học.Tác giả cũng đề xuất các hoạt động liên quan nên được lồng ghép vào kế hoạch – chiến lược và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Hội nghị khoa học “Global Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Best Practices” không chỉ là cơ hội để EIU cập nhật các phương pháp đổi mới hiệu quả và thành công trong công tác lãnh đạo, quản lý giáo dục đại học mà còn để EIU giao lưu, mở rộng quan hệ đối tác với các trường đại học trong nước và quốc tế khác.

 

Viết một bình luận